Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd onder één dak. Zes gemeenten, één advies- en meldpunt: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.