Seksueel misbruik: geheim houden of vertellen?

7-11 tot 7-11 2019

Seksueel misbruik: geheim houden of vertellen?
Seksueel misbruik, of dit nu jarenlang misbruik van een kind in een gezin of een
eenmalige verkrachting van een volwassene door een onbekende betreft, is een heel
ingrijpende ervaring die vaak tot ernstige en langdurige klachten leidt. Het is ook een
ervaring die zich in het verborgene afspeelt, waar vaak alleen het slachtoffer en de pleger
weet van hebben. Het geheim (moeten) houden van iets zo belangrijks, heeft veel invloed
op je ontwikkeling en functioneren op alle levensgebieden: je zelfbeeld en wereldbeeld,
het aangaan en onderhouden van relaties, school en werk, gezin, seksualiteit.
Geheim houden is een complex proces, begrip van de verschillende aspecten kan ons
helpen adequate ondersteuning te bieden bij het doorbreken hiervan.
Lennie Staats is psychotherapeut en klinisch psycholoog. Ze werkt in de groepspraktijk
Bright GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam, daarnaast geeft ze training en supervisie.
Sinds het begin van haar carrière houdt ze zich bezig met diagnostiek en behandeling van
psychische klachten na het meemaken van seksueel misbruik en andere ingrijpende
gebeurtenissen. Het dilemma: ‘geheim houden of vertellen?’ is een vraag die zij telkens
weer als een rode draad in alle verhalen terug ziet komen.

 

Lees hier de uitnodiging met alle informatie.

Agenda