BRILjante samenwerking aanpak mensenhandel en slachtoffers loverboys

02-06-2017

Om de informatie-uitwisseling over daders en slachtoffers van loverboys tussen straf- en zorgorganisaties te vergemakkelijken, tekenden donderdag 18 mei acht partijen het convenant ‘Convenant Casuïstiekoverleg Mensenhandel 18-/18+’. De ondertekening gebeurde tijdens een conferentie over de aanpak van loverboyproblematiek, georganiseerd door Spirit en Jeugdbescherming in De Koppeling. De conferentie werd gevuld met een interactief en inspirerend programma.

https://www.jeugdbescherming.nl/index.php/2017/05/19/briljante-samenwerking-aanpak-mensenhandel-en-slachtoffers-loverboys/

foto_convenant_totaal