Communicatiebericht Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

21-11-2017

Logo Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Vandaag publiceert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna de Inspectie) de herbeoordeling van 12 Veilig Thuis organisaties.

Begin 2017 heeft de Inspectie alle 26 Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) in Nederland onderzocht in het kader van Toezicht stap 2. Uitkomst van dit onderzoek was dat 10 VT organisaties matig en 2 VT organisaties  onvoldoende scoorden. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland behoorde bij de VT organisaties met een matige score.

Toelichting score

De matige score werd toendertijd veroorzaakt door een te lange wachttijd waar de Inspectie terecht een belangrijk punt van maakte. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland pakt spoedzaken binnen twee uur op, echter voor de reguliere onderzoeken was er sprake van een wachtlijst en wachttijd. Ten tijde van de herbeoordeling in september jl. voldeed de wachttijd nog niet aan de gestelde termijnen. Daarom scoort Veilig Thuis Amsterdam in de herbeoordeling weer matig. De Inspectie is tevreden over de inhoudelijke aandachtspunten en de ontwikkeling die we daarin hebben gemaakt.

De wachttijd in september werd negatief beïnvloed door een fors hogere instroom aan meldingen in de maanden juni en juli. Er kwamen in juni en juli 150 meer meldingen per maand binnen in vergelijking met de maanden daarvoor. Dit leidde tot ruim 60 extra onderzoeken op de wachtlijst.

Daarom lukte het niet om in die periode de wachttijd tot het gewenste niveau terug te brengen.

Wachttijd op normaal niveau

Inmiddels is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland met de publicatie van vandaag twee maanden verder. Extra mankracht en een verder ontwikkelde samenwerking met de wijkteams in de gemeenten hebben ervoor gezorgd dat onze werkvoorraad en wachttijd op normaal niveau is.

De wachttijd is teruggebracht van maximaal acht weken in september naar maximaal 17 dagen medio november. Dit valt binnen de norm die de Inspectie ons stelt. Daarbij moet worden  gezegd dat onze instroom blijvend hoog is: oktober staat met 700 meldingen op de derde plek van hoogst aantal meldingen per maand, en november gaat diezelfde kant op.

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland blijft zich onverminderd inzetten om haar werk deskundig, zorgvuldig en slagvaardig uit te voeren. Het blijft een uitdaging om een antwoord te hebben en te houden op de steeds wisselende en toenemende instroom aan meldingen. Dit doen we als Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland niet alleen, maar in voortdurende verbinding met onze ketenpartners en gemeenten. Vandaag stellen we vast dat met ieders inzet er een positief resultaat is bereikt.

 

Met die inzet en in dat vertrouwen gaan wij verder.

 

Namens de hele organisatie,

 

Benne Holwerda

Programmadirecteur