Onderzoek Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen

29-05-2019

Onderzoek Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen

  • Hoeveel besneden vrouwen heeft u in de praktijk?
  • Weet u wat de signalen zijn bij meisjesbesnijdenis?
  • Weet u hoeveel meisjes risico lopen om besneden te worden?
  • Weet u wanneer meisjes risico lopen om besneden te worden?
  • Bent u op de hoogte van het nazorgspreekuur Vrouwelijke Genitale Verminking?

 

 

Binnenkort zullen huisartsenpraktijken in de regio Amsterdam-Amstelland de ‘Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen’ ontvangen. Deze is ontwikkeld door Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, GGD Amsterdam en Pharos.
Het doel van de routekaart is het voor de huisarts inzichtelijk maken hoe besneden vrouwen te signaleren, te behandelen en te verwijzen.
Op de routekaart staat namelijk relevante informatie over meisjesbesnijdenis, zoals signalering, risicofactoren, communicatie en verwijzingsmogelijkheden.

Evaluatieonderzoek
Gecombineerd met de introductie van de routekaart willen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en GGD Amsterdam een onderzoek uitvoeren.
Met dit onderzoek zal worden onderzocht wat huisartsen op dit moment weten over meisjesbesnijdenis, of er behoefte is aan scholing, en wat de ervaringen met de routekaart zijn.

Wilt u aan dit onderzoek deelnemen?  Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

 

Link naar de vragenlijst: VGV Routekaart vragenlijst

Het invullen neemt niet meer dan 10 minuten in beslag!


Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?

Deelname aan het onderzoek houdt in dat u twee keer een online vragenlijst invult, een met vragen over VGV (vragenlijst 1) en een met vragen over uw tevredenheid met de routekaart (vragenlijst 2).

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Vina Slev (onderzoek) via vslev@ggd.amsterdam.nl of Anneke de Ruijter (routekaart) via adruijter@020veiligthuis.nl.

Bij voorbaat dank voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en GGD Amsterdam