Persbericht

06-06-2017

Financieel misbruik van ouderen signaleren, stoppen en voorkomen

Op 15 juni is de jaarlijkse Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling met diverse activiteiten in het hele land zo ook in de regio Amsterdam-Amstelland. Deze keer staat 15 juni geheel in het teken van financieel misbruik bij ouderen. Signaleren, stoppen en voorkomen.

‘Financiën in eigen hand’ – handig boekje met tips voor een veilig financieel beleid
Ouderenmishandeling omvat meer dan lichamelijk of psychisch geweld. In Nederland worden ongeveer 30.000 ouderen per jaar slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen mede door de vergrijzing. Financiële uitbuiting begint meestal klein, door geld achter te houden na het boodschappen doen. De pleger blijkt vaak een familielid of een bekende van het slachtoffer. Deze vorm van ouderenmishandeling wordt onvoldoende gesignaleerd door hulpverleners, familie en verzorgenden. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft een puzzelboekje ‘Financiën in eigen hand’ speciaal ontwikkeld voor ouderen. Dit is een handig boekje met tips voor een goed en veilig financieel beleid.

Activiteiten
Op diverse plekken in de stad kunnen ouderen, professionals en andere geïnteresseerden zich laten informeren over het onderwerp financieel misbruik. In stadsdeel Zuid wordt het theaterstuk ‘Een slimme opoe laat niet alles toe’ opgevoerd. In het Centrum kunnen ouderen het boekje ‘Financiën in eigen hand’ ophalen bij één van de PlusPunten en in Oost is er in Huize Frankendael een netwerkbijeenkomst. Noord gaat twee PraetHuyses op verschillende plekken in de Molenwijk inzetten om zo het gesprek aan te gaan met voorbijgangers. In Zuidoost zijn er drie voorlichtingsbijeenkomsten. Het hele programma staat vermeld op www.020veiligthuis.nl.

Wat doe je bij een vermoeden van mishandeling?
Wanneer het vermoeden bestaat dat een oudere wordt mishandeld of dat een verzorgende (financieel) misbruik van een oudere maakt, dan kan men 24 uur per dag (gratis) bellen met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, 0800 – 2000. Dit advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling is er voor iedereen, dus ook voor ouderen.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie over de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, kunt u contact opnemen met Danielle Klinkert, Communicatieadviseur Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, 06 12374058 of kijk op www.020veiligthuis.nl.
.