Webinar Veilig Thuis “Welke ouderen lopen meer risico op ouderenmishandeling”

22-06-2021

Maandag 14 juni heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland het webinar:
“Welke ouderen lopen meer risico op ouderenmishandeling” georganiseerd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onderzoeksinstituut Regioplan gevraagd een onderzoek te verrichten naar de risico’s met betrekking tot ouderenmishandeling. Uit dit onderzoek zijn zes risicoprofielen samengesteld. Met deze profielen wordt beoogd de grote verscheidenheid in kenmerken van slachtoffers van ouderenmishandeling te laten zien. Om zo met een brede blik het probleem van ouderenmishandeling te herkennen en te bestrijden.
In deze bijeenkomst worden de risicoprofielen gepresenteerd en verduidelijkt aan de hand van casuïstiek.
De bijeenkomst is bestemd voor professionals die werken met ouderen zoals ziekenhuis- en wijkverpleegkundigen, ambulance medewerkers, thuiszorg, wijkteams, huisartszorg en andere geïnteresseerden.

Programma:
• Ouderenmishandeling en de rol van Veilig Thuis
Timo Klein-Kranenbarg, Gedragswetenschapper Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

• Risicoprofielen met casuïstiek uit de praktijk
ElineVerbeek, MSc Socioloog en onderzoeker bij het onderzoeksbureau Regioplan. Ze houdt zich bezig met onderzoeken en adviestrajecten in het sociaal en veiligheidsdomein. Een veel voorkomend thema in deze trajecten is huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling. Zo organiseert ze workshops voor gemeenten in de regio West-Brabant over het opstellen van een lokaal plan van aanpak ouderenmishandeling en doet ze onderzoek naar de randvoorwaarden voor samenwerking en regie in het lokaal veld.
Hetty Termeer is dertig jaar werkzaam geweest als wijkverpleegkundige, en gespecialiseerd in ouderenzorg. Zij werkte mee aan onderzoek in Rivierenland en diverse publicaties over ouderenmishandeling, en gaf veel lezingen. Tussendoor is zij een aantal jaren docent verpleegkunde en docent zorg en welzijn geweest. Tegelijkertijd is Hetty jarenlang mantelzorger en vrijwilliger. Ze heeft het boek:” Ouderenmishandeling komt in de beste families voor” geschreven. Inmiddels is haar boek ook vertaald en uitgegeven, Elderly Abuse Happens in the Best of Families.
Hetty publiceert blogs op haar auteurssite: https://hettytermeer.boekengilde.nl
• Een zorgtsunami bij huize Termeer”
Hetty Termeer. Een autobiografisch verhaal
• Vraag en antwoord

Wilt u het webinar terug kijken ? Stuurt u dan een mailtje naar de afdeling Preventievoorlichting – Preventie preventie@020veiligthuis.nl@020veiligthuis.nl