Puzzelboekje “Financiën in eigen hand”

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar

mishandeld. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal

stijgen mede door de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer

zelfstandig thuis blijven wonen. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld

lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en

financiële uitbuiting. Er kan sprake zijn van moedwillige mishandeling

of ontspoorde zorg.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft dit puzzelboekje ‘Financiën

in eigen hand’ speciaal voor ouderen ontwikkeld in het kader van de jaarlijkse

Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling op 15 juni. Wij willen ouderen

graag informatie en tips geven over hoe financiële zaken goed

geregeld kunnen worden.