Medewerker Veilig Thuis

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt enthousiaste en ervaren Medewerkers Veilig Thuis

32 tot 36 uur

Algemene informatie

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies- en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam is geborgd. Altijd met als doel om directe en structurele veiligheid te organiseren.

Zowel burgers als professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 08.00  en 22.00 uur vanuit kantoor. Buiten deze tijden is er sprake van een telefonische bereikbaarheid.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn maken hier deel van uit. Deze gemeenten dragen samen zorg voor de vormgeving en uitvoering van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, het Centrum Seksueel Geweld en bewaken de uitvoering van het regionaal beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2023: ”Veiligheid voor elkaar”.

Landelijk en regionaal wordt gewerkt aan een scenario voor het verbeteren van de jeugdbeschermingsketen.

De visie van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is dat professioneel samenspel in de wijk, c.q. tussen de teams in de wijk, hétuitgangspunt is in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het samenspel moet er zicht zijn op de problematiek en de risico’s, moet er multidisciplinair worden samengewerkt en moet worden gemonitord of het samenspel in de wijk goed verloopt. Om dit professionele samenspel goed vorm te kunnen geven heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland de Toekomstvisie 2021-2023 ontwikkeld. Het uitvoeringstraject van deze Toekomstvisie loopt vanaf oktober 2021 tot einde 2023.  

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland werken ca. 160 medewerkers.

Doel van de functie

In de functie van medewerker Veilig Thuis heb je als belangrijkste taak het geven van advies en het doen van onderzoek in situaties waarin (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde is. Er wordt gezocht naar versterking in zowel de Front Office als in de Back Office.

In de Front Office is het geven van advies en het beoordelen van alle meldingen de belangrijkste taak. In de Back Office wordt vooral nader onderzoek gedaan als de collega van de Front Office beoordeelt dat dit noodzakelijk is.

Taken medewerker Veilig Thuis Front Office

 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Je geeft goed en deskundig advies en ondersteuning aan professionals en burgers; zowel telefonisch, via de chat of in een face-to-face gesprek
 • Je beoordeelt meldingen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en maakt een inschatting van de veiligheid van de betrokkenen. Hierbij is er altijd contact met de directbetrokkenen en met de melder.
 • Je bepaalt welke vervolgstappen noodzakelijk zijn en wie of welke instantie er ingezet kan of moet worden. Het is mogelijk dat een collega van de Back Office van Veilig Thuis wordt ingezet of dat de melding overgedragen wordt naar een netwerkpartner.
 • Je verzorgt de overdracht naar een van onze netwerkpartners, zo mogelijk door middel van een “warme overdracht” waarbij directbetrokkenen aansluiten.

Taken medewerker Veilig Thuis Back Office

 • Je doet onderzoek naar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling d.m.v. gesprekken met bijvoorbeeld ouders, kinderen en informanten
 • Je beoordeelt de emotionele en fysieke veiligheid binnen het cliëntsysteem, waar nodig maak je afspraken om de veiligheid te herstellen
 • Je zorgt voor passende hulpverlening door overdracht naar een van de netwerkpartners
 • Je werk samen met netwerkpartners en draagt bij aan een integrale aanpak
 • Je monitort of de bemoeienis van Veilig Thuis en de inzet van hulpverlening op lange termijn het gewenste effect heeft
 • Je ondersteunt bij het proces van beoordeling Tijdelijk Huisverbod

Jouw profiel

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur MWD of Social Work
 • Registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of de mogelijkheid hiertoe is een vereiste. (zie hiervoor: https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2020/07/2020-05-SKJ-Registratiehulp-JGP_def.pdf. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft een geaccrediteerd Praktijkprogramma. Alleen wanneer je je op basis van je diploma, zo nodig aangevuld met het Praktijkprogramma kan registreren, is het zinvol om te solliciteren!)
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling of een aanverwant werkveld
 • Bereidheid om in de avonden en weekenden te werken en deel te nemen aan de telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdienst
 • In bezit van rijbewijs

Overige competenties

 • Een houding van “oprechte nieuwsgierigheid”. Je kan doorvragen zonder dat er een oordeel over de ander in de vraag verscholen ligt
 • Je bent in staat om protocollair, zorgvuldig en gestructureerd te werken.
 • Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Je hebt een analytische blik en het vermogen een situatie snel te overzien en in te schatten
 • Je kan snel inschatten of er sprake is van een crisissituatie en hierbij de juiste interventie doen
 • Je toont respect voor alle partijen en geeft ruimte voor het uitspreken van ieders visie en belangen (meerzijdig partijdig)
 • Je bent in staat om goede samenwerkingsafspraken te maken met collega’s en met de netwerkpartners van Veilig Thuis.

Wij bieden

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Afhankelijk van functioneren en ruimte binnen het budget is verlening mogelijk.

De waardering is een bruto maandsalaris tussen €3090,-  € 4671,- (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte  salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.

De gemeente Amsterdam kent  uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder opname in het ABP pensioenfonds en een maandelijkse bijdrage in de kosten van de zorgverzekering.

Medewerkers van de Gemeente Amsterdam maken gebruik van  het IKB (Individueel Keuze Budget). Dit is een vrij besteedbaar bedrag dat bestaat uit het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de waarde van de bovenwettelijke verlofuren

Informatie

Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met Bernadette Geuzendam, teammanager Veilig Thuis, bereikbaar op 06-82045144 of bgeuzendam@020veiligthuis.nl

Solliciteren

Heb je belangstelling voor deze functie?  Stuur je cv en een brief waarin je aangeeft waarom je bij Veilig Thuis wil werken, welke functie je ambieert en welke ervaring je meeneemt aan: Bernadette Geuzendam, bgeuzendam@020veiligthuis.nl

Wellicht nodigen we je uit voor een nadere (digitale) kennismaking!