Terug naar de website
Bel gratis 24 uur per dag 0800-2000
Directe nood: bel 112

Meldingsformulier Veilig Thuis

Meldingsformulier burgers en professionals – voor een situatie van (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling in een gezin of huishouden.

Het heeft onze voorkeur om eerst telefonisch in een adviesgespek de situatie anoniem aan een medewerker van Veilig Thuis voor te leggen.

Velden met een* zijn verplicht.

De volgende gegevens gaan over uzelf als melder. Deze gegevens zijn nodig om de melding te kunnen registreren en eventueel contact met u te zoeken voor meer informatie.

Niet alle verplichte velden zijn volledig ingevuld, controleer het formulier.

U kunt hier aangeven om wie de melding gaat. Voeg de persoon of personen toe met behulp van de knop ‘Directbetrokkene toevoegen’.

Directbetrokkenen zijn de personen die huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling begaan of ondergaan en de personen die tot hun huishouden behoren.

Er moet minimaal één directbetrokkene worden toegevoegd voordat u verder kan
0 staat voor ernstig onveilig
10 voor veilig voor alle directbetrokkenen
Voor professionele melders: Volgens stap 3 van de meldcode worden de zorgen met de directbetrokkenen besproken. Is dit gelukt?
Denk aan te verwachten agressie, tolk nodig, etc
Niet alle verplichte velden zijn volledig ingevuld, controleer het formulier.

Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer deze goed.

Wanneer u klaar bent, kunt u onderin uw melding verzenden naar Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Gegevens van melder


Gegevens van de directbetrokkenen


Gemelde situatie


Met het versturen wordt deze melding op een veilige wijze verzonden naar Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.
Na het versturen wordt u de mogelijkheid geboden de inhoud van de melding te downloaden voor eigen administratie.
Veilig Thuis zal zo spoedig mogelijk naar u terugkoppelen.

Bedankt voor uw melding

Melding succesvol verzonden

Uw melding hebben wij in goede orde ontvangen. Wij koppelen zo spoedig mogelijk aan u terug.


Kopie van de melding

Indien u een kopie van de melding wenst, kunt u deze hier downloaden.


Laden. Uw melding wordt verzonden.