Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is er voor iedereen, jong en oud en professionals die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderen- of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. Bel gratis 24 uur per dag – 7 dagen in de week – 0800-2000 – voor advies of een melding.

Vragenlijst cliënt ervaringen met Veilig Thuis

Heeft u als cliënt ervaringen met de dienstverlening van Veilig Thuis? Dan nodigen wij u uit om een korte vragenlijst in te vullen. Veilig Thuis vindt het belangrijk om uw ervaringen te horen en hoopt hiermee de toekomstige dienstverlening te verbeteren. Het invullen van de vragenlijst kost hooguit 7 minuten. in verband met uw privacy worden de antwoorden volledig anoniem verwerkt. De resultaten worden op geaggregeerd niveau gepresenteerd en zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Alvast onze hartelijke dank!

onderzoek naar cliëntervaringen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland