Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling?

Er zijn kinderen die elke week meemaken dat hun ouders ruzie hebben. En niet alleen met woorden, maar ook met slaan en schoppen. Of nog erger. Het leven onder die spanning in huis kan net zo erg en naar zijn als wanneer een kind zelf geslagen of op een andere manier mishandeld wordt.

Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijk sfeer en die niet direct te zien is door mensen om je heen. De term huiselijk gaat niet over gezelligheid, maar over de relatie tussen de dader en het slachtoffer. Dit kunnen bijvoorbeeld de ouders zijn, maar ook stiefouders, adoptie-ouders of pleegouders.

Ook andere volwassenen kunnen een kind mishandelen doordat het kind afhankelijk is van hen voor aandacht, bescherming en verzorging. Bijvoorbeeld peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten of sporttrainers.

Kindermishandeling is elke fysiek, psychisch of seksueel bedreigende of gewelddadige omgang met een kind jonger dan achttien jaar (minderjarige) door een volwassenen. Dit hoeven dus niet de ouders te zijn.