Trainingen en workshops Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Iedere professional is goed in staat om in gesprek te gaan met kinderen en volwassenen over positieve ontwikkelingen. Lastiger wordt het om in gesprek te gaan over zorgelijke signalen.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland biedt trainingen in het aangaan van deze lastige gesprekken. We leveren maatwerk en kunnen ingaan op casuïstiek die op dat moment binnen uw organisatie speelt en aandacht behoeft.

Onze trainers zijn gespecialiseerd in trainingen op gebied van de aanpak alle vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. De trainingen zijn (deels) SKJ geaccrediteerd en het Expertisecentrum GGD/Veilig Thuis heeft een CRKBO-registratie.

Trainingen en workshops Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Als professional werkzaam met mensen krijg je soms te maken met signalen die je een onderbuikgevoel geven of meteen alarmeren. Dan ben je verplicht om de Meldcode te gaan volgen. Het handelen naar de meldcode kan lastig en ook spannend zijn.

Daarom biedt Veilig Thuis Amsterdam Amstelland trainingen en workshops aan. Hierbij worden handvatten gegeven bij de stappen van de meldcode en kun je opgeleid worden tot Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Onze trainers zijn gespecialiseerd in trainingen op gebied van de aanpak van alle vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. De trainingen zijn (deels) SKJ geaccrediteerd en het Expertisecentrum GGD/Veilig Thuis heeft een CRKBO-registratie. Tevens zijn alle trainingen op dit moment nog kosteloos.

Veilig Thuis heeft op dit moment het volgende trainingsaanbod

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

In een netwerk dat volop in ontwikkeling is (Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming), blijft het enorm belangrijk dat professionals vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling blijven signaleren en weten wat te doen bij signalen. Professionals en organisaties staan er niet alleen voor. Samenwerking binnen organisaties en daarbuiten met partners zoals Veilig Thuis, maakt dat we verschil kunnen maken voor gezinnen en huishoudens.  

Word jij Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en/of Ouderenmishandeling en vraag jij je af hoe je dit binnen jouw organisatie goed kan  aanpakken? 

Volg dan de 3-daagse training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling!

Na het volgen van de training kan je als aandachtsfunctionaris:

 • een actieve bijdrage leveren aan de implementatie en/of het opnieuw onder de aandacht brengen van de Meldcode in jouw organisatie,
 • jouw collega`s adviseren en coachen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met gebruik van de Meldcode,
 • als aanspreekpunt fungeren op beleidsmatig en uitvoerend niveau over de Meldcode en het thema Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De komende 3-daagse training vindt plaats op:

 • 6 juni van 9.30 -16.00
 • 20 juni van 9.30 -16.00
 • 4 juli van 9.30 -16.00

Er is plek voor 10 deelnemers. DEZE TRAINING IS INMIDDELS VOL.

De volgende training vindt plaats op:

 • 17 september van 9.30 -16.00
 • 1 oktober van 9.30 -16.00
 • 15 oktober van 9.30 -16.00


Er is plek voor 10 deelnemers.

De volgende trainingen kunnen worden aangeboden bij voldoende interesse. Maak je interesse kenbaar via ons mailadres. Ook kunnen deze trainingen Incompagny worden aangevraagd.

 • Training Ouderenmishandeling

In deze training leer je in gesprek te gaan met een oudere over een vermoeden van huiselijk geweld. Stap 3 van de Meldcode en een lastige stap. Hoe kun je het beste met degene waarover jij een vermoeden hebt van huiselijk geweld een gesprek daarover aangaan? De training is oa voor thuiszorgmedewerkers, medewerkers dagbesteding voor ouderen, verzorgingshuizen en ouderenwerkers etc. Deze training bestaat uit 1 dagdeel. Maximaal 10 deelnemers. 

 • Training signalerend in gesprek over Huiselijk Geweld met iemand uit de LHBTIQ+ doelgroep over huiselijk geweld

Je wilt in gesprek gaan met iemand uit de LHBTIQ+ doelgroep over huiselijk geweld dat specifiek voortkomt uit het LHBTIQ+-zijn. Hoe peil je de (thuis)situatie en hoe voelt je cliënt zich begrepen? Deze training is bedoeld voor (huis)artsen, verpleegkundigen, psychologen, vertrouwenspersonen, wijkteams etc.). Deze training bestaat uit 1 dagdeel. Maximaal 10 deelnemers. 

 • Training Seksualiteit bespreekbaar maken bij Huiselijk Geweld

Deze training is bedoeld voor hulpverleners die te maken hebben met huiselijk geweld en handvatten zoeken hoe bij huiselijk geweld óók in gesprek te gaan over seksualiteit, bedoeld voor bv Blijfgroep, Buurtteams, Blijvend Veilig, Jeugdbescherming etc. Deze training bestaat uit 1 dagdeel. Maximaal 8 deelnemers (SKJ geaccrediteerd) 

Workshops

We bieden verschillende workshops aan aan organisaties om meer handvatten te geven bij het gebruik van de Meldcode.

 • Workshop Meldcode: Hierbij krijg je aan de hand van passende casuïstiek handvatten hoe de Meldcode te gebruiken en heb je de meldcode weer helemaal op je netvlies.

Maximaal 20 deelnemers, aanvraag per organisatie, dag en tijdstip in overleg. Bij aanvragen met meer deelnemers, graag mailen voor overleg.

 • Workshop Durf te vragen (Stap 1 en 2 van de Meldcode): Herken je dat; Je hebt contact met iemand en je ziet of hoort iets waar je op aanslaat. Zou er meer aan de hand zijn of niet? In deze workshop gaan we oefenen met het verkennen van de veiligheid zonder het contact met mensen te verliezen.

Maximaal 10 deelnemers, aanvraag per organisatie, dag en tijdstip in overleg. Bij aanvragen met meer deelnemers, graag mailen voor overleg.

Aanmelden of vragen?

Heb je vragen over deze trainingen of wil je je aanmelden voor een training? Mail naar: trainingen020veiligthuis@020veiligthuis.nl

Hebben meerdere collega’s dezelfde leervraag? Dan kunnen we de training Incompany laten plaatsvinden, stuur ons een e-mail en de trainer neemt contact met u op om de specifieke wensen te bespreken. Dit is mogelijk bij 6 deelnemers of meer.

Wij zien u graag in een van onze trainingen.

De trainers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.