Trainingen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Iedere professional is goed in staat om in gesprek te gaan met kinderen en volwassenen over positieve ontwikkelingen. Lastiger wordt het om in gesprek te gaan over zorgelijke signalen.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland biedt trainingen in het aangaan van deze lastige gesprekken. We leveren maatwerk en kunnen ingaan op casuïstiek die op dat moment binnen uw organisatie speelt en aandacht behoeft.

Onze trainers zijn gespecialiseerd in trainingen op gebied van de aanpak alle vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. De trainingen zijn (deels) SKJ geaccrediteerd en het Expertisecentrum GGD/Veilig Thuis heeft een CRKBO-registratie.

Veilig Thuis heeft op dit moment het volgende trainingsaanbod

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Deze training bestaat uit 3 dagdelen van 09.30 uur tot 13.00 uur, maximaal 10 deelnemers (SKJ geaccrediteerd voor 14 punten). We gaan in drie dagdelen uitgebreid in op het bekwaam worden in de stappen van de meldcode. Hoe signaleer je en wat doe je ermee? Hoe ga je bij stap 3 in gesprek met betrokkenen het beste in gesprek? Ook leer je uiteraard hoe je je collega hierin het beste begeleid als aandachtsfunctionaris. Verder leer je over partnerschap met andere organisaties en maak je een stappenplan hoe alles te implementeren in de eigen organisatie.

Beschikbare trainingen: 18 januari 2024, 1 februari 2024 en 15 maart 2024

Opfristraining Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Heb je een paar jaar geleden je training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd en wil je je kennis en kunde graag weer een keer opfrissen? We hebben als aanbod een training van één dagdeel. In dit dagdeel leer je weer waar je op moet letten bij het signaleren, gaan we goed in op hoe je in gesprek gaat met de betrokkenen bij zorgen en krijg je een opfris in je rol als aandachtsfunctionaris binnen jouw organisatie en het begeleiden van je collega’s in de meldcode.

Beschikbare training: 14 maart 2024 van 09.30 – 13.00 uur

Training signalerend in gesprek over huiselijk geweld met iemand uit de LHBTIQ+ doelgroep
Je wilt in gesprek gaan met iemand uit de LHBTIQ+ doelgroep over huiselijk geweld dat specifiek voortkomt uit het LHBTIQ+-zijn. Hoe peil je de (thuis)situatie en hoe voelt je cliënt zich begrepen? Deze training is bedoeld voor (huis)artsen, verpleegkundigen, psychologen, vertrouwenspersonen, wijkteams etc.).

Deze training bestaat uit 1 dagdeel. Maximaal 10 deelnemers.

De volgende training is in april 2024, de exacte datum volgt nog

Training Ouderenmishandeling

In deze training leer je in gesprek te gaan met een oudere over een vermoeden van huiselijk geweld. Stap 3 van de Meldcode en een lastige stap. Hoe kun je het beste met degene waarover jij een vermoeden hebt van huiselijk geweld een gesprek daarover aangaan? De training is oa voor thuiszorgmedewerkers, medewerkers dagbesteding voor ouderen, verzorgingshuizen en ouderenwerkers etc. Deze training bestaat uit 1 dagdeel. Maximaal 10 deelnemers. 

Beschikbare trainingen: 16 maart 2024 en trainingsdagdeel op 27 februari 2024 van 09.30 – 13.00 uur

Training Seksualiteit bespreekbaar maken bij huiselijk geweld

Deze training is bedoeld voor hulpverleners die te maken hebben met huiselijk geweld en handvatten zoeken hoe bij huiselijk geweld óók in gesprek te gaan over seksualiteit, bedoeld voor bv Blijfgroep, Buurtteams, Blijvend Veilig, Jeugdbescherming etc. Deze training bestaat uit 1 dagdeel. Maximaal 8 deelnemers (SKJ geaccrediteerd).
De volgende training is in maart/april 2024, de exacte datum volgt nog

Heb je vragen over deze trainingen of wil je je aanmelden voor een training? Mail naar: trainingen020veiligthuis@020veiligthuis.nl

Hebben meerdere collega’s dezelfde leervraag? dan zullen we de training Incompany – bij jouw op kantoor of op de werkvloer- laten plaats vinden. Stuur ons een e-mail, de trainer neemt contact met u op om de specifieke wensen te bespreken. Dit is mogelijk bij 6 deelnemers of meer.

Wij zien u graag in een van onze trainingen.

De trainers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.