Klachten

Klachtenregeling
De medewerkers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland willen u graag zo goed mogelijk helpen.
Het kan zijn dat er desondanks iets mis gaat. We stellen het op prijs wanneer u uw onvrede of klacht eerst bespreekt met de medewerker van Veilig Thuis waarmee u contact heeft gehad. Samen wordt dan gekeken hoe uw onvrede of klacht opgelost kan worden.

Schriftelijk indienen
U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis volgt hierbij de klachtenprocedure van de GGD Amsterdam. De Veilig Thuis medewerker die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de klacht neemt dan contact met u op. Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Een folder van deze organisatie vindt u hier. De GGD klachtenfolder kunt u ook downloaden.

Uw klacht kunt u per post sturen naar: GGD Amsterdam (t.a.v. de klachtencoördinator), Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam. Na indienen van de klacht, krijgt u binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen twee weken na deze bevestiging wordt er contact met u opgenomen door een medewerker van Veilig Thuis.