Klachten

Klachtenregeling

De medewerkers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland willen u graag zo goed mogelijk helpen.
Het kan zijn dat er toch iets niet goed gaat. We stellen het op prijs wanneer u uw onvrede of klacht eerst bespreekt met de medewerker van Veilig Thuis waarmee u contact heeft gehad. Samen wordt dan gekeken hoe uw onvrede opgelost kan worden.

Wanneer u niet tevreden bent over uw samenwerking met Veilig Thuis, over hoe u behandeld wordt of met de beslissingen die worden genomen, dan kunt u daarover een klacht indienen.

Schriftelijk indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen door het Klachtenformulier VT-AA in te vullen. Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, kunt u het opsturen naar veiligthuisklachten@020veiligthuis.nl of Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland t.a.v. klachtenfunctionaris, Postbus 170, 1000 AD Amsterdam. Na ontvangst van uw klacht wordt u benaderd door de klachtenfunctionaris van Veilig Thuis. Mogelijk verzoekt de functionaris u om uw klacht toe te lichten, of wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Het doel van het gesprek is om na te gaan hoe uw klacht kan worden opgelost. De klachtenfunctionaris laat u na dit gesprek weten hoe uw klacht wordt afgehandeld.

U kunt zich bij de behandeling van uw klacht laten bijstaan, bijvoorbeeld door iemand uit uw omgeving of een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), op de volgende webpagina kunt u informatie vinden, vertrouwenspersoon-akj.

Veilig Thuis volgt de klachtenprocedure van de GGD Amsterdam. Op de volgende web pagina, https://www.ggd.amsterdam.nl/ggd/klachten/ vindt u meer informatie over de klachtenprocedure, het klachtenreglement en de mogelijke vervolgstappen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de GGD Amsterdam en de gemeentelijke ombudsman.