Vacatures

2 stagiaires HBO MWD/Social Work voor Veilig Thuis

Stageplaats voor de periode van september 2020 t/m juni 2021, minimaal 4 dagen per week

Veilig Thuis

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

De functie

De medewerker Veilig Thuis heeft als belangrijkste taak het geven van advies en ondersteuning, het toe leiden naar hulp en het doen van onderzoek in situaties waarin huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde is of vermoedens van zijn.


De taken

De taken van een medewerker Veilig Thuis zijn:

 • Het fungeren als eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en het geven van advies en ondersteuning aan professionals en particulieren gericht op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Het voeren van informatie-, netwerk- en adviesgesprekken met cliënten, professionals en andere betrokkenen.
 • Het aannemen van meldingen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en het inschatten van de veiligheid van de betrokkenen.
 • Het doorverwijzen en indien nodig doen van onderzoek en komen tot een veiligheids-en herstelplan. 

Wij vragen

 • Studenten in het 3e jaar van de opleiding HBO MWD/Social Work
 • 4 dagen per week beschikbaar voor een periode van 10 maanden
 • Bij voorkeur al enige ervaring met en kennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Klantvriendelijke houding
 • Analytisch vermogen om de gegevens en signalen op juiste wijze te kunnen interpreteren.
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen
 • Een open en constructieve werkhouding. 

Wij bieden

Wij bieden een stageplek in een dynamische omgeving, in een organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Daarnaast kun je rekenen op deskundige begeleiding, een prettige werksfeer, collegialiteit en veel ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing. De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de gemeente Amsterdam.

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze stageplek kun je contact opnemen met  Carmen Spa: cspa@020veiligthuis.nl of Clara Blokdijk:  cblokdijk@020veiligthuis.nl  stagebegeleiders bij Veilig Thuis

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk 20 maart 2020 je motivatiebrief en curriculum vitae naar: nschuhmacher@020veiligthuis.nl en zet in het onderwerp: stage 2019

——————————————————————————————————————–


Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt ervaren

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

32 uur

Algemene informatie

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het is onderdeel van de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks, ook in het weekend, tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor; buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, waar burgers en professionals kunnen melden en terecht kunnen voor informatie en advies. Er vindt triage en weging van de meldingen plaats, inclusief een risicotaxatie. Op basis van deze analyse wordt bepaald welke verdere stappen noodzakelijk zijn en worden deze gerealiseerd. Veilig Thuis kan indien nodig onderzoek doen naar de gemelde situatie.

Taken zijn:
• Geeft uitvoering aan de taken van Veilig Thuis zoals advies en ondersteuning geven aan direct betrokkenen en omstanders/professionals die melding doen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Monitoren van de voortgang en bewaken of duurzame veiligheid is gerealiseerd.
• Signaleert en beschrijft psychiatrische problematiek bij betrokken gezinsleden binnen de context van het gezin dat betrokken is bij huiselijk geweld en/of de kindermishandeling
• Organiseert hulp rondom psychiatrische problematiek bij betrokken (jong)volwassenen, maakt een probleeminventarisatie en verwijst en begeleidt cliënten naar de juiste instanties.
• Biedt ondersteuning en advisering aan collega’s van andere disciplines op het gebied van psychiatrische problematiek.
• Verwerkt cliëntgegevens in geautomatiseerde cliëntengegevensbestanden (Clavis).
• Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en evalueren van protocollen en werkvoorschriften.
• Is op flexibel inzetbaar tussen 8:00 en 22:00 uur, 7 dagen per week.
• Draait mee in de telefonische bereikbaarheid tussen 22:00 uur en 8:00 uur.

Wij vragen
Een ervaren en BIG geregistreerde, handelingsbekwame Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, met een groot analytisch vermogen, die in staat is om de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening te borgen binnen Veilig Thuis, een organisatie die de komende periode sterk in beweging blijft, met:

– Een HBO opleiding, aangevuld met post HBO opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
– Minimaal 3 jaar recente en relevante werkervaring als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ervaring binnen GGZ (psychiatrie- en verslavingszorg) of LVB met als doelgroep (jong)volwassenen is een pré.
– Big registratie.
– Kennis en ervaring met de aanpak van verschillende vormen van huiselijk geweld en
– kindermishandeling en de mechanismen die daarbij spelen.
– De bereidheid om ’s avonds en in de weekenden te werken.
– De bereidheid om 24/7 beschikbaar te zijn

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Bij gebleken geschiktheid gevolgd door een vaste aanstelling.

De waardering is een brutosalaris van maximaal € 4.406,- (schaal 10) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met Marco Bosman, Teamleider Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, bereikbaar op telefoonnummer 06 22 09 4206.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv naar info@020veiligthuis.nl

De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.