Vacatures

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zoekt

een ervaren teamleider (32 uur)

 

Algemene informatie

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Veilig Thuis is onderdeel van de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks, ook in het weekend, tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor; buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Missie Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud.

Deze missie past binnen de ambities die de Amsterdam- Amstelland gemeenten hebben geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020, te weten:

 • duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families nemen af
 • meer kinderen kunnen geweldloos opgroeien

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland werkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

De functie

De teamleider Veilig Thuis:

 • geeft faciliterend en coachend leiding aan een multidisciplinair team van Veilig Thuis;
 • draagt zorg voor de inhoudelijke werkprocessen, geeft hier sturing aan en stelt deze bij waar nodig;
 • geeft uitvoering aan en draagt zorg voor voorwaarden scheppende activiteiten van de afdeling waaronder , P&O, facilitaire zaken en automatisering, onderverdeeld in portefeuilles;
 • levert als MT lid een bijdrage aan beleidsontwikkeling binnen de voorgeschreven kaders, vertaalt en implementeert dit beleid naar de uitvoering;
 • draagt zorg voor de aanwezigheid en de uitvoering van procedures binnen het team;
 • bewaakt budget van het team;
 • werkt intensief samen met ketenpartners en gemeenten;
 • initieert en adviseert mede over het (kwaliteits)beleid van Veilig Thuis.

Jouw profiel

Een ambitieuze en op organisatieontwikkeling gerichte manager met ervaring en/of opleiding op het vlak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Die in staat is om met passie, lef en doorzettingsvermogen medewerkers optimaal te coachen en te faciliteren in het behalen van onze missie en bereid is om in een organisatie te werken die sterk in beweging is en zal blijven.

 

We verwachten

 • minimaal een relevante HBO opleiding aangevuld met een VO-management;
 • ervaring in een leidinggevende positie binnen een professionele multidisciplinaire organisatie;
 • kennis van en inzicht in de inrichting en processen van de diverse disciplines van de organisatie en beleid op het gebied van de organisatie, planning & control, personeel, financiën en kwaliteit;
 • kennis van managementtechnieken, leiderschapsstijlen en veranderstrategieën;
 • kennis van de sociale kaart Amsterdam-Amstelland;
 • de bereidheid om telefonisch bereikbaar te zijn als achterwacht buiten kantoortijden .

Competenties

Belangrijke competenties in deze functie zijn visie, omgevingsbewustzijn, samenwerken, coachen, resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid

 

Wij bieden

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 12 maanden.

De waardering is een brutosalaris van maximaal € 5061,- (schaal 11A NRGA) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

De gemeente Amsterdam kent uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder opname in het ABP pensioenfonds en een maandelijkse bijdrage in de kosten van de zorgverzekering.

Medewerkers van de Gemeente Amsterdam maken gebruik van het IKB (Individueel Keuze Budget). Dit is een vrij besteedbaar bedrag dat bestaat uit het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de waarde van de bovenwettelijke verlofuren

Informatie

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Benne Holwerda, tel: 06-19288555, programmadirecteur Veilig Thuis Amsterdam Amstelland.

Een assessment zal tot de procedure behoren.

Solliciteren

Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 21 december 2017 via onderstaande link:

http://sollicitatie.ggd.amsterdam.nl/17189


 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland vraagt een

VERTROUWENSARTS
24 – 32 uur

Algemene informatie
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel samen in een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland is gestart in een tijdelijk programma door een samenvoeging van een deel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam en Amstelland (Blijf Groep en Vita Welzijn en Advies) en een deel van de GGD (Vangnet).

Per 1 juni 2016 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland definitief onderdeel geworden van de gemeente Amsterdam waarbij het personeel in dienst is gekomen van de GGD, gemeente Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bj Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is het advies- meldpunt en expertisecentrum voor kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Burgers en professionals kunnen naar aanleiding van signalen en vermoedens informatie en advies vragen en/of een melding doen. Veilig Thuis doet, indien nodig, nader onderzoek zal het gezin toeleiden naar hulpverlening en regie.

De vertrouwensarts:
– is het gezicht van Veilig Thuis voor het medisch circuit bij (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling. De vertrouwensarts adviseert, activeert en informeert professionals bij signalen van huiselijk geweld, ouderen-of kindermishandeling.
– adviseert medici aangaande de medische diagnostiek en (acute) onveiligheid bij de aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling. De vertrouwensarts interpreteert de specifieke medische gegevens bij een advies, melding of onderzoek en plaatst deze in de context van de vermoedelijke onveiligheid als gevolg van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling.
– heeft een ondersteunende rol in het team van Veilig Thuis en is deskundig op het gebied van sociaal-medische, forensische , psychiatrische, orthopedagogische en juridische aspecten van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. De vertrouwensartsen van Veilig Thuis voeren een wettelijke taak uit conform het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Hierbij speelt de intersectorale samenwerking met instanties binnen straf, zorg en civielrecht bij de vaak langdurige en complexe problematiek, een belangrijke rol.

Wij vragen
Een ervaren, BIG-geregistreerde, arts die affiniteit heeft met alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling met:
– een VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen kindermishandeling) registratie of de bereidheid deze kwalificatie te behalen
– minimaal 5 jaar relevante werkervaring
– kennis van aanverwante vakgebieden (psychiatrie, ouderengeneeskunde, kindergeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, huisartsgeneeskunde)
– kennis van relevante juridische en justitiële aspecten van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam; bij gebleken geschiktheid en voldoende formatie gevolgd door een vaste aanstelling.
De functie is gewaardeerd in schaal 12, het brutosalaris is minimaal € 3.923, en maximaal € 5.384, bij een voltijdse werkweek van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kunt u terecht bij Jeroen Simons, senior P&O adviseur, mobiel nr: 06 1299 3546.
Voor nadere informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Rozemarijn Sluijters tel: 06-10289292, teamleider Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Sollicitatie
Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw motivatie en cv naar: info@020veiligthuis.nl

 

 


 

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt ervaren

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
32 uur

Algemene informatie
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel samen in een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland is gestart in een tijdelijk programma door een samenvoeging van een deel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam en Amstelland (Blijf Groep en Vita Welzijn en Advies) en een deel van de GGD (Vangnet).

Per 1 juni 2016 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland definitief onderdeel geworden van de gemeente Amsterdam waarbij het personeel in dienst is gekomen van de GGD, gemeente Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, waar burgers en professionals kunnen melden en terecht kunnen voor informatie en advies. Er vindt triage en weging van de meldingen plaats, inclusief een risicotaxatie. Op basis van deze analyse wordt bepaald welke verdere stappen noodzakelijk zijn en worden deze gerealiseerd. Veilig Thuis kan indien nodig onderzoek doen naar de gemelde situatie.

Taken zijn:
• Geeft uitvoering aan de taken van Veilig Thuis zoals advies en ondersteuning geven aan direct betrokkenen en omstanders/professionals die melding doen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Monitoren van de voortgang en bewaken of duurzame veiligheid is gerealiseerd.
• Signaleert en beschrijft psychiatrische problematiek bij betrokken gezinsleden binnen de context van het gezin dat betrokken is bij huiselijk geweld en/of de kindermishandeling
• Organiseert hulp rondom psychiatrische problematiek bij betrokken (jong)volwassenen, maakt een probleeminventarisatie en verwijst en begeleidt cliënten naar de juiste instanties.
• Biedt ondersteuning en advisering aan collega’s van andere disciplines op het gebied van psychiatrische problematiek.
• Verwerkt cliëntgegevens in geautomatiseerde cliëntengegevensbestanden (Clavis).
• Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en evalueren van protocollen en werkvoorschriften.
• Is op flexibel inzetbaar tussen 8:00 en 22:00 uur, 7 dagen per week.
• Draait mee in de telefonische bereikbaarheid tussen 22:00 uur en 8:00 uur.

Wij vragen
Een ervaren en BIG geregistreerde, handelingsbekwame Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, met een groot analytisch vermogen, die in staat is om de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening te borgen binnen Veilig Thuis, een organisatie die de komende periode sterk in beweging blijft, met:

– Een HBO opleiding, aangevuld met post HBO opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
– Minimaal 3 jaar recente en relevante werkervaring als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ervaring binnen GGZ (psychiatrie- en verslavingszorg) of LVB met als doelgroep (jong)volwassenen is een pré.
– Big registratie.
– Kennis en ervaring met de aanpak van verschillende vormen van huiselijk geweld en
– kindermishandeling en de mechanismen die daarbij spelen.
– De bereidheid om ’s avonds en in de weekenden te werken.
– De bereidheid om 24/7 beschikbaar te zijn

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Bij gebleken geschiktheid gevolgd door een vaste aanstelling.

De indicatieve waardering is een brutosalaris van minimaal € 2.726,- en maximaal € 4.121,- (schaal 10) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met Saskia Huisman, Teamleider Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, 06 107 333 86.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv naar info@020veiligthuis.nl

Voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.