Vacatures

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt 4 enthousiaste en ervaren:

Medewerkers Veilig Thuis voor de Front Office

32 uur tot 36 uur

Algemene informatie
Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het is onderdeel van de GGD Amsterdam.
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks, ook in het weekend, tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor; buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.
Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Doel van de functie
De medewerker Front Office heeft als belangrijkste taak het geven van advies en ondersteuning,, het beoordelen en bespreken van meldingen en het verwijzen naar hulpverlening.

Taken
Het fungeren als eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en het geven van advies en ondersteuning aan professionals en particulieren.
Het aannemen en beoordelen van meldingen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en het inschatten van de veiligheid van de betrokkenen.
Het voeren van informatie-, netwerk- en adviesgesprekken met cliënten, professionals en andere betrokkenen.

Jouw profiel
Een afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur MWD of Social Work.
Registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of de mogelijkheid hiertoe is een vereiste.
Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
In staat om protocollair te werken.
Outreachend en confronterend kunnen werken.
Ervaring met- en kennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties
Bereidheid om in de avonden en weekenden te werken en deel te nemen aan de telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdienst
In het bezit van een rijbewijs.

Overige competenties:
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Klantvriendelijke houding.
Analytisch vermogen om de gegevens en signalen op juiste wijze te kunnen interpreteren.
Stressbestendigheid en improvisatievermogen
Een open en constructieve werkhouding.

Wij bieden
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Afhankelijk van functioneren en ruimte binnen het budget is verlening mogelijk.
De waardering is een brutosalaris van maximaal € 4.162,- (schaal 10) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
De gemeente Amsterdam kent uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder opname in het ABP pensioenfonds en een maandelijkse bijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
Medewerkers van de Gemeente Amsterdam maken gebruik van het IKB (Individueel Keuze Budget). Dit is een vrij besteedbaar bedrag dat bestaat uit het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de waarde van de bovenwettelijke verlofuren

Informatie
Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Bernadette Geuzendam 06-82045144, teamleider Veilig Thuis Amsterdam Amstelland.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 25 mei via http://sollicitatie.ggd.amsterdam.nl/18060
De eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland op 1 en 8 juni.

 


 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland vraagt een

Vertrouwenarts

24 – 32 uur

Algemene informatie
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel samen in een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland is gestart in een tijdelijk programma door een samenvoeging van een deel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam en Amstelland (Blijf Groep en Vita Welzijn en Advies) en een deel van de GGD (Vangnet).

Per 1 juni 2016 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland definitief onderdeel geworden van de gemeente Amsterdam waarbij het personeel in dienst is gekomen van de GGD, gemeente Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bj Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is het advies- meldpunt en expertisecentrum voor kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Burgers en professionals kunnen naar aanleiding van signalen en vermoedens informatie en advies vragen en/of een melding doen. Veilig Thuis doet, indien nodig, nader onderzoek zal het gezin toeleiden naar hulpverlening en regie.

De vertrouwensarts:
– is het gezicht van Veilig Thuis voor het medisch circuit bij (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling. De vertrouwensarts adviseert, activeert en informeert professionals bij signalen van huiselijk geweld, ouderen-of kindermishandeling.
– adviseert medici aangaande de medische diagnostiek en (acute) onveiligheid bij de aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling. De vertrouwensarts interpreteert de specifieke medische gegevens bij een advies, melding of onderzoek en plaatst deze in de context van de vermoedelijke onveiligheid als gevolg van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling.
– heeft een ondersteunende rol in het team van Veilig Thuis en is deskundig op het gebied van sociaal-medische, forensische , psychiatrische, orthopedagogische en juridische aspecten van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. De vertrouwensartsen van Veilig Thuis voeren een wettelijke taak uit conform het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Hierbij speelt de intersectorale samenwerking met instanties binnen straf, zorg en civielrecht bij de vaak langdurige en complexe problematiek, een belangrijke rol.

Wij vragen
Een ervaren, BIG-geregistreerde, arts die affiniteit heeft met alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling met:
– een VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen kindermishandeling) registratie of de bereidheid deze kwalificatie te behalen
– minimaal 5 jaar relevante werkervaring
– kennis van aanverwante vakgebieden (psychiatrie, ouderengeneeskunde, kindergeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, huisartsgeneeskunde)
– kennis van relevante juridische en justitiële aspecten van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam; bij gebleken geschiktheid en voldoende formatie gevolgd door een vaste aanstelling.
De functie is gewaardeerd in schaal 12, het brutosalaris is minimaal € 3.923, en maximaal € 5.384, bij een voltijdse werkweek van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kunt u terecht bij Jeroen Simons, senior P&O adviseur, mobiel nr: 06 1299 3546.
Voor nadere informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Rozemarijn Sluijters tel: 06-10289292, teamleider Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Sollicitatie
Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw motivatie en cv naar: info@020veiligthuis.nl

 


 

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt ervaren

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

32 uur

Algemene informatie
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel samen in een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland is gestart in een tijdelijk programma door een samenvoeging van een deel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam en Amstelland (Blijf Groep en Vita Welzijn en Advies) en een deel van de GGD (Vangnet).

Per 1 juni 2016 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland definitief onderdeel geworden van de gemeente Amsterdam waarbij het personeel in dienst is gekomen van de GGD, gemeente Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, waar burgers en professionals kunnen melden en terecht kunnen voor informatie en advies. Er vindt triage en weging van de meldingen plaats, inclusief een risicotaxatie. Op basis van deze analyse wordt bepaald welke verdere stappen noodzakelijk zijn en worden deze gerealiseerd. Veilig Thuis kan indien nodig onderzoek doen naar de gemelde situatie.

Taken zijn:
• Geeft uitvoering aan de taken van Veilig Thuis zoals advies en ondersteuning geven aan direct betrokkenen en omstanders/professionals die melding doen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Monitoren van de voortgang en bewaken of duurzame veiligheid is gerealiseerd.
• Signaleert en beschrijft psychiatrische problematiek bij betrokken gezinsleden binnen de context van het gezin dat betrokken is bij huiselijk geweld en/of de kindermishandeling
• Organiseert hulp rondom psychiatrische problematiek bij betrokken (jong)volwassenen, maakt een probleeminventarisatie en verwijst en begeleidt cliënten naar de juiste instanties.
• Biedt ondersteuning en advisering aan collega’s van andere disciplines op het gebied van psychiatrische problematiek.
• Verwerkt cliëntgegevens in geautomatiseerde cliëntengegevensbestanden (Clavis).
• Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en evalueren van protocollen en werkvoorschriften.
• Is op flexibel inzetbaar tussen 8:00 en 22:00 uur, 7 dagen per week.
• Draait mee in de telefonische bereikbaarheid tussen 22:00 uur en 8:00 uur.

Wij vragen
Een ervaren en BIG geregistreerde, handelingsbekwame Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, met een groot analytisch vermogen, die in staat is om de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening te borgen binnen Veilig Thuis, een organisatie die de komende periode sterk in beweging blijft, met:

– Een HBO opleiding, aangevuld met post HBO opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
– Minimaal 3 jaar recente en relevante werkervaring als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ervaring binnen GGZ (psychiatrie- en verslavingszorg) of LVB met als doelgroep (jong)volwassenen is een pré.
– Big registratie.
– Kennis en ervaring met de aanpak van verschillende vormen van huiselijk geweld en
– kindermishandeling en de mechanismen die daarbij spelen.
– De bereidheid om ’s avonds en in de weekenden te werken.
– De bereidheid om 24/7 beschikbaar te zijn

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Bij gebleken geschiktheid gevolgd door een vaste aanstelling.

De indicatieve waardering is een brutosalaris van minimaal € 2.726,- en maximaal € 4.121,- (schaal 10) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met Saskia Huisman, Teamleider Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, 06 107 333 86.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv naar info@020veiligthuis.nl

Voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.