Vacatures

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt 3 enthousiaste en ervaren

 

Medewerkers Veilig Thuis

32 uur

Algemene informatie

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het is onderdeel van de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks, ook in het weekend, tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor; buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Doel van de functie

De medewerker Veilig Thuis heeft als belangrijkste taak het geven van advies en ondersteuning, het doen van onderzoek in situaties waarin huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde is of vermoedens van zijn en het verwijzen naar hulpverlening of regie.

Taken

Het fungeren als eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en het geven van advies en ondersteuning aan professionals en particulieren .

Het aannemen en beoordelen van meldingen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en het inschatten van de veiligheid van de betrokkenen.

Het voeren van informatie-, netwerk- en adviesgesprekken met cliënten, professionals en andere betrokkenen.

Het doen van onderzoek, komen tot een veiligheids-en herstelplan en indien nodig doorverwijzen naar hulpverlening.

Jouw profiel

Een afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur MWD of Social Work.

Registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of de mogelijkheid hiertoe is een vereiste.

Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.

In staat om protocollair te werken.

Outreachend en confronterend kunnen werken.

Ervaring met- en kennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties

Bereidheid om in de avonden en weekenden te werken en deel te nemen aan de telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdienst

Overige competenties:

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Klantvriendelijke houding.

Analytisch vermogen om de gegevens en signalen op juiste wijze te kunnen interpreteren.

Stressbestendigheid en improvisatievermogen

Een open en constructieve werkhouding.

Wij bieden

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Afhankelijk van functioneren en ruimte binnen het budget is verlening mogelijk.

De waardering is een brutosalaris van maximaal € 4.162,- (schaal 10) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

De gemeente Amsterdam kent uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder opname in het ABP pensioenfonds en een maandelijkse bijdrage in de kosten van de zorgverzekering.

Medewerkers van de Gemeente Amsterdam maken gebruik van het IKB (Individueel Keuze Budget). Dit is een vrij besteedbaar bedrag dat bestaat uit het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de waarde van de bovenwettelijke verlofuren

Informatie

Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Bernadette Geuzendam 06-82045144, teamleider Veilig Thuis Amsterdam Amstelland.

Solliciteren

Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 15 maart via http://sollicitatie.ggd.amsterdam.nl/18034

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland op 23 maart.

 


Veilig Thuis Amsterdam Amstelland vraagt twee:

 

Stagiairs hbo – Social Work voor Veilig Thuis

voor de periode september 2018 t/m juni 2019, 32 uur per week

Functiesamenvatting

De medewerkers van het team Veilig Thuis hebben als belangrijkste taak het geven van advies en ondersteuning, het toe leiden naar hulp en het doen van onderzoek in situaties waarin huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de orde is of vermoedens van zijn.

De functie

Als stagiair fungeer je als eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en het geven van advies en ondersteuning aan professionals en particulieren gericht op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Verder:

 • Voer je informatie-, netwerk- en adviesgesprekken met cliënten, professionals en andere betrokkenen;
 • Neem je meldingen aan met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en schat je de veiligheid van de betrokkenen in;
 • verwijs je indien nodig en doe je onderzoek indien nodig om te komen tot een veiligheids-en herstelplan.

Wij vragen:

Twee studenten in het derde jaar van de opleiding MWD op hbo niveau. Je bent vier dagen per week beschikbaar voor een periode van 10 maanden. Bij voorkeur heb je al enige ervaring met en kennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Verder heb je:

 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • een klantvriendelijke houding;
 • analytisch vermogen om de gegevens en signalen op juiste wijze te kunnen interpreteren;
 • stressbestendigheid en improvisatievermogen;
 • een open en constructieve werkhouding.

Wij bieden

Wij bieden een stageplek in een dynamische omgeving, in een organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Daarnaast kun je rekenen op deskundige begeleiding, een prettige werksfeer, collegialiteit en veel ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing. De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de gemeente Amsterdam.

De organisatie

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1200 GGD professionals, voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Bij deze gemeenten wonen in totaal ongeveer 900.000 inwoners.

Veilig Thuis

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis is er voor professionals en burgers die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. Veilig Thuis is de frontoffice waar burgers en professionals kunnen melden en terecht kunnen voor informatie en advies.

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze stageplek kun je contact opnemen met Carmen Spa, email: cspa@020veiligthuis.nl of Eva van den Berg, email: evdberg@020veiligthuis.nl.

Sollicitatie

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk 9 maart 2018 je brief en curriculum vitae naar: nschuhmacher@020veiligthuis.nl en zet in het onderwerp: stage Veilig Thuis 2018.

 


Veilig Thuis Amsterdam Amstelland vraagt een:

Gedragswetenschapper (M/V)

Voor 32 uur per week

Algemene informatie

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Veilig Thuis is onderdeel van de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks, ook in het weekend, tussen 08.00 en 22.00 uur vanuit kantoor; buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Missie Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud.

Deze missie past binnen de ambities die de Amsterdam- Amstelland gemeenten hebben geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020, te weten:

 • duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families nemen af
 • meer kinderen kunnen geweldloos opgroeien

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland werkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Wij zoeken

Wij zijn op zoek naar een gedragswetenschapper die vanuit vakinhoudelijke kennis en gedrevenheid ondersteuning biedt en richting geeft bij onderzoek en advies in het kader van mishandeling en huiselijk geweld. Een sterke persoonlijkheid en een flexibele werkhouding zijn hierbij vereist. Achtergrond in, en kennis van, de jeugdzorg is gewenst.

De functie

De gedragswetenschapper Veilig Thuis:

 • Geeft inhoudelijk advies o.a. tijdens het multidisciplinair overleg over de casuïstiek. Het advies betreft kernbeslissingen zoals inzet van dwang en drang, inzet raad voor de kinderbescherming, sluiten van de casus of inzet van justitie;
 • Voert kind gesprekken
 • Adviseert triagebesluiten a.d.h.v. de voorgelegde problematiek;
 • Stelt plannen van aanpak op;
 • Stemt het diagnostisch traject af met partners en houdt overzicht over de voortgang;
 • Bewaakt de kwaliteit door toetsing van inbreng van de medewerkers Veilig Thuis, het veiligheidsplan en aan de hand van instrumenten;
 • Signaleert en adviseert over deskundigheidsbevordering binnen de organisatie;
 • Biedt individueel en groepsgericht vakinhoudelijke begeleiding, ondersteuning en coaching on the job en geeft voorlichting aan professionals;
 • Geeft advies over de ontwikkeling en implementatie van de methodiek en beleid;
 • Neemt in- en extern deel aan (interdisciplinaire) project- en werkgroepen t.b.v. inhoudelijke beleid- en werkontwikkeling    

Wij vragen

Een ervaren en resultaatgerichte gedragswetenschapper met een groot probleemanalyses vermogen die in staat is om de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening te borgen binnen de Veilig Thuis organisatie, een organisatie die de komende periode sterk in beweging blijft met:

 • minimaal een afgeronde WO opleiding (ontwikkelings)psychologie of orthopedagogiek;
 • (langdurige) ervaring als gedragswetenschapper/deskundige in het vakgebied en met de doelgroep, bij voorkeur in de jeugdzorg;
 • kennis van en inzicht in de problematiek van geweld in afhankelijkheidsrelaties (binnen de doelgroep 0-100 jaar);
 • Kennis van (gezins)systemen en risicotaxatie;
 • Kennis van en inzicht in de diversiteit van de cliënt groepen en de werkomgeving;
 • kennis van de sociale kaart Amsterdam – Amstelland;
 • De bereidheid om telefonische bereikbaarheidsdiensten als achterwacht te draaien buiten kantoortijden (tussen 17.00 en 8.00 uur).

Competenties

Belangrijke competenties in deze functie zijn analytisch vermogen, flexibiliteit, inventiviteit, moreel kompas (visie), omgevingsbewustzijn, samenwerken, resultaatgerichtheid, en overtuigingskracht.

Wij bieden

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot verlenging.

De waardering is een brutosalaris van maximaal € 4858,- (schaal 11 NRGA) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

De gemeente Amsterdam kent uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder opname in het ABP pensioenfonds en een maandelijkse bijdrage in de kosten van de zorgverzekering.

Medewerkers van de Gemeente Amsterdam maken gebruik van het IKB (Individueel Keuze Budget). Dit is een vrij besteedbaar bedrag dat bestaat uit het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de waarde van de bovenwettelijke verlofuren.

Informatie

Voor nadere informatie omtrent deze vacature kun je contact opnemen met Jeroen Simons 06-12993546.

Solliciteren

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 12 maart 2018 naar http://sollicitatie.ggd.amsterdam.nl/18001

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland vraagt een

VERTROUWENSARTS
24 – 32 uur

Algemene informatie
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel samen in een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland is gestart in een tijdelijk programma door een samenvoeging van een deel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam en Amstelland (Blijf Groep en Vita Welzijn en Advies) en een deel van de GGD (Vangnet).

Per 1 juni 2016 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland definitief onderdeel geworden van de gemeente Amsterdam waarbij het personeel in dienst is gekomen van de GGD, gemeente Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bj Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is het advies- meldpunt en expertisecentrum voor kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Burgers en professionals kunnen naar aanleiding van signalen en vermoedens informatie en advies vragen en/of een melding doen. Veilig Thuis doet, indien nodig, nader onderzoek zal het gezin toeleiden naar hulpverlening en regie.

De vertrouwensarts:
– is het gezicht van Veilig Thuis voor het medisch circuit bij (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling. De vertrouwensarts adviseert, activeert en informeert professionals bij signalen van huiselijk geweld, ouderen-of kindermishandeling.
– adviseert medici aangaande de medische diagnostiek en (acute) onveiligheid bij de aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling. De vertrouwensarts interpreteert de specifieke medische gegevens bij een advies, melding of onderzoek en plaatst deze in de context van de vermoedelijke onveiligheid als gevolg van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling.
– heeft een ondersteunende rol in het team van Veilig Thuis en is deskundig op het gebied van sociaal-medische, forensische , psychiatrische, orthopedagogische en juridische aspecten van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. De vertrouwensartsen van Veilig Thuis voeren een wettelijke taak uit conform het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Hierbij speelt de intersectorale samenwerking met instanties binnen straf, zorg en civielrecht bij de vaak langdurige en complexe problematiek, een belangrijke rol.

Wij vragen
Een ervaren, BIG-geregistreerde, arts die affiniteit heeft met alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling met:
– een VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen kindermishandeling) registratie of de bereidheid deze kwalificatie te behalen
– minimaal 5 jaar relevante werkervaring
– kennis van aanverwante vakgebieden (psychiatrie, ouderengeneeskunde, kindergeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, huisartsgeneeskunde)
– kennis van relevante juridische en justitiële aspecten van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam; bij gebleken geschiktheid en voldoende formatie gevolgd door een vaste aanstelling.
De functie is gewaardeerd in schaal 12, het brutosalaris is minimaal € 3.923, en maximaal € 5.384, bij een voltijdse werkweek van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kunt u terecht bij Jeroen Simons, senior P&O adviseur, mobiel nr: 06 1299 3546.
Voor nadere informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Rozemarijn Sluijters tel: 06-10289292, teamleider Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Sollicitatie
Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw motivatie en cv naar: info@020veiligthuis.nl


 

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt ervaren

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
32 uur

Algemene informatie
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel samen in een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland is gestart in een tijdelijk programma door een samenvoeging van een deel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam en Amstelland (Blijf Groep en Vita Welzijn en Advies) en een deel van de GGD (Vangnet).

Per 1 juni 2016 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland definitief onderdeel geworden van de gemeente Amsterdam waarbij het personeel in dienst is gekomen van de GGD, gemeente Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, waar burgers en professionals kunnen melden en terecht kunnen voor informatie en advies. Er vindt triage en weging van de meldingen plaats, inclusief een risicotaxatie. Op basis van deze analyse wordt bepaald welke verdere stappen noodzakelijk zijn en worden deze gerealiseerd. Veilig Thuis kan indien nodig onderzoek doen naar de gemelde situatie.

Taken zijn:
• Geeft uitvoering aan de taken van Veilig Thuis zoals advies en ondersteuning geven aan direct betrokkenen en omstanders/professionals die melding doen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Monitoren van de voortgang en bewaken of duurzame veiligheid is gerealiseerd.
• Signaleert en beschrijft psychiatrische problematiek bij betrokken gezinsleden binnen de context van het gezin dat betrokken is bij huiselijk geweld en/of de kindermishandeling
• Organiseert hulp rondom psychiatrische problematiek bij betrokken (jong)volwassenen, maakt een probleeminventarisatie en verwijst en begeleidt cliënten naar de juiste instanties.
• Biedt ondersteuning en advisering aan collega’s van andere disciplines op het gebied van psychiatrische problematiek.
• Verwerkt cliëntgegevens in geautomatiseerde cliëntengegevensbestanden (Clavis).
• Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en evalueren van protocollen en werkvoorschriften.
• Is op flexibel inzetbaar tussen 8:00 en 22:00 uur, 7 dagen per week.
• Draait mee in de telefonische bereikbaarheid tussen 22:00 uur en 8:00 uur.

Wij vragen
Een ervaren en BIG geregistreerde, handelingsbekwame Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, met een groot analytisch vermogen, die in staat is om de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening te borgen binnen Veilig Thuis, een organisatie die de komende periode sterk in beweging blijft, met:

– Een HBO opleiding, aangevuld met post HBO opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
– Minimaal 3 jaar recente en relevante werkervaring als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ervaring binnen GGZ (psychiatrie- en verslavingszorg) of LVB met als doelgroep (jong)volwassenen is een pré.
– Big registratie.
– Kennis en ervaring met de aanpak van verschillende vormen van huiselijk geweld en
– kindermishandeling en de mechanismen die daarbij spelen.
– De bereidheid om ’s avonds en in de weekenden te werken.
– De bereidheid om 24/7 beschikbaar te zijn

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Bij gebleken geschiktheid gevolgd door een vaste aanstelling.

De indicatieve waardering is een brutosalaris van minimaal € 2.726,- en maximaal € 4.121,- (schaal 10) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met Saskia Huisman, Teamleider Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, 06 107 333 86.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv naar info@020veiligthuis.nl

Voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.