Vacatures

 

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt enthousiaste en ervaren

 

MEDEWERKER VEILIG THUIS

32 uur tot 36 uur

 

 

Algemene informatie

 

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.  Het is onderdeel van de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks, ook in het weekend, tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor; buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

 

 

De functie

 

In de Functie medewerker Veilig Thuis staat het adviseren en onderzoeken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Daarbij is het doel het geweld te stoppen en hulpverlening op gang te brengen.

Wij zijn op zoek naar versterking van zowel  de Front- als de Back Office. In het takenpakket van de medewerker kunnen accentverschillen zijn.

 

Taken

 

Het fungeren als eerste aanspreekpunt bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en het geven van advies en ondersteuning aan professionals en particulieren .

 

Het aannemen en beoordelen van meldingen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en het inschatten van de veiligheid van de betrokkenen.

 

Het voeren van informatie-, netwerk- en adviesgesprekken met cliënten, professionals en andere betrokkenen.

 

Het doen van (spoed)onderzoek, komen tot een veiligheids- en herstelplan en indien nodig doorverwijzen naar hulpverlening.

 

Ondersteunen bij het proces van beoordeling Tijdelijk Huisverbod

 

.

 

Jouw profiel

 

Een afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur MWD of Social Work.

Registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of de mogelijkheid hiertoe is een vereiste.

Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.

In staat om protocollair te werken.

Outreachend en confronterend kunnen werken.

Ervaring met- en kennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties

Bereidheid om in de avonden en weekenden te werken en deel te nemen aan de telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdienst

In het bezit van een rijbewijs.

 

 

Overige competenties:

 

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Klantvriendelijke houding.

Analytisch vermogen om de gegevens en signalen op juiste wijze te kunnen interpreteren.

Stressbestendigheid en improvisatievermogen

Een open en constructieve werkhouding.

 

 

Wij bieden

 

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Afhankelijk van functioneren en ruimte binnen het budget is verlening mogelijk.

De waardering is een brutosalaris van maximaal € 4.162,- (schaal 10) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

De gemeente Amsterdam kent uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder opname in het ABP pensioenfonds en een maandelijkse bijdrage in de kosten van de zorgverzekering.

Medewerkers van de Gemeente Amsterdam maken gebruik van  het IKB (Individueel Keuze Budget). Dit is een vrij besteedbaar bedrag dat bestaat uit het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de waarde van de bovenwettelijke verlofuren

 

 

Informatie

Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Bernadette Geuzendam 06-82045144, teamleider Veilig Thuis Amsterdam Amstelland.

 

 

Solliciteren

 

Heb je belangstelling voor deze functie?  Stuur je cv en een brief waarin je aangeeft waarom je bij Veilig Thuis wil werken en welke ervaring je meeneemt.

Je kan tot  21 september  reageren via : http://sollicitatie.ggd.amsterdam.nl/18130

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland op  28 september.

 

 

 

  

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt ervaren

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

32 uur

Algemene informatie
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel samen in een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland is gestart in een tijdelijk programma door een samenvoeging van een deel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam en Amstelland (Blijf Groep en Vita Welzijn en Advies) en een deel van de GGD (Vangnet).

Per 1 juni 2016 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland definitief onderdeel geworden van de gemeente Amsterdam waarbij het personeel in dienst is gekomen van de GGD, gemeente Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, waar burgers en professionals kunnen melden en terecht kunnen voor informatie en advies. Er vindt triage en weging van de meldingen plaats, inclusief een risicotaxatie. Op basis van deze analyse wordt bepaald welke verdere stappen noodzakelijk zijn en worden deze gerealiseerd. Veilig Thuis kan indien nodig onderzoek doen naar de gemelde situatie.

Taken zijn:
• Geeft uitvoering aan de taken van Veilig Thuis zoals advies en ondersteuning geven aan direct betrokkenen en omstanders/professionals die melding doen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Monitoren van de voortgang en bewaken of duurzame veiligheid is gerealiseerd.
• Signaleert en beschrijft psychiatrische problematiek bij betrokken gezinsleden binnen de context van het gezin dat betrokken is bij huiselijk geweld en/of de kindermishandeling
• Organiseert hulp rondom psychiatrische problematiek bij betrokken (jong)volwassenen, maakt een probleeminventarisatie en verwijst en begeleidt cliënten naar de juiste instanties.
• Biedt ondersteuning en advisering aan collega’s van andere disciplines op het gebied van psychiatrische problematiek.
• Verwerkt cliëntgegevens in geautomatiseerde cliëntengegevensbestanden (Clavis).
• Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en evalueren van protocollen en werkvoorschriften.
• Is op flexibel inzetbaar tussen 8:00 en 22:00 uur, 7 dagen per week.
• Draait mee in de telefonische bereikbaarheid tussen 22:00 uur en 8:00 uur.

Wij vragen
Een ervaren en BIG geregistreerde, handelingsbekwame Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, met een groot analytisch vermogen, die in staat is om de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening te borgen binnen Veilig Thuis, een organisatie die de komende periode sterk in beweging blijft, met:

– Een HBO opleiding, aangevuld met post HBO opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
– Minimaal 3 jaar recente en relevante werkervaring als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ervaring binnen GGZ (psychiatrie- en verslavingszorg) of LVB met als doelgroep (jong)volwassenen is een pré.
– Big registratie.
– Kennis en ervaring met de aanpak van verschillende vormen van huiselijk geweld en
– kindermishandeling en de mechanismen die daarbij spelen.
– De bereidheid om ’s avonds en in de weekenden te werken.
– De bereidheid om 24/7 beschikbaar te zijn

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Bij gebleken geschiktheid gevolgd door een vaste aanstelling.

De indicatieve waardering is een brutosalaris van minimaal € 2.726,- en maximaal € 4.121,- (schaal 10) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met Saskia Huisman, Teamleider Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, 06 107 333 86.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv naar info@020veiligthuis.nl

Voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.