Vacatures

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland vraagt een enthousiaste en ervaren

Managementassistent/planner

32uur

Algemene informatie :

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het is onderdeel van de GGD Amsterdam. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks, ook in het weekend, tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor; buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid. Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Doel van de functie:

De managementassistent/planner ondersteunt één van de vier leden van het Management Team van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en is verantwoordelijk voor het maken van de dienstroosters voor de ca. 100 medewerkers.

Taken:

Managementassistent: (40%):

–              Je beheert (complexe) agenda’s en het  email-verkeer van een manager.

–              Je faciliteert vergaderingen en bijeenkomsten  en bereidt deze voor.

–              Je maakt notulen, stelt actielijsten op en bewaakt de gemaakte afspraken.

–              Je voert diverse administratieve- en ondersteunende werkzaamheden uit.

Planner: (60%)

–              Je  maakt maandroosters voor de inzet van personeel voor 100 medewerkers.

–              Je  bewaakt dagelijks de inzet van personeel op basis van beschikbaarheid,  contracturen en wetgeving.

–              Je regelt  vervanging voor de ingeroosterde diensten bij uitval van personeel (ziekmeldingen, zwangerschapsverlof, vakantie en calamiteiten).

–              Je verwerkt alle mutaties correct en tijdig.

–              Je beantwoordt vragen van medewerkers en management team.

–              Je signaleert knelpunten in de planning en adviseert  het management team over mogelijke oplossingen.

 

Jouw profiel:

Je hebt een MBO niveau 4 opleiding afgerond met een diploma.

–              Je beschikt over aantoonbare ervaring in het werken als managementassistent.

–              Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als in geschift.

–              Je beschikt over uitstekende computervaardigheden en kan je diverse programma’s snel eigen maken.

–              Je toont je een teamspeler met een flexibele proactieve instelling die gestructureerd te werk gaat.

–              Je hebt affiniteit met het werk van Veilig Thuis.

–              Je hebt aantoonbare ervaring met het maken van complexe dienstroosters en bij voorkeur ervaring in het werken met Roosterplanning (Raet).

–              Je staat stevig in je schoenen en bent steeds in staat om een goede afweging te maken tussen het organisatiebelang en het persoonlijk belang van medewerkers.

 

Overige competenties:

–              Hoge mate van zelfstandigheid

–              Communicatief vaardig

–              Dienstverlenende en proactieve instelling

–              Resultaatgericht

–              Kunnen plannen en organiseren in een hectische omgeving

–              Samenwerken

Wij bieden:

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Afhankelijk van functioneren en ruimte binnen het budget is verlenging mogelijk.

De waardering is een brutosalaris van maximaal €3.293,- (schaal 8) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie:

Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Shirley Coffi 06-10829797, managementassistente bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Solliciteren:

Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je motivatie en cv uiterlijk  24 oktober 2017 aan info@020veiligthuis.nl o.v.v. vacature managementassistent. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 27 oktober.

 


Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland vraagt een

VERTROUWENSARTS
24 – 32 uur

Algemene informatie
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel samen in een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland is gestart in een tijdelijk programma door een samenvoeging van een deel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam en Amstelland (Blijf Groep en Vita Welzijn en Advies) en een deel van de GGD (Vangnet).

Per 1 juni 2016 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland definitief onderdeel geworden van de gemeente Amsterdam waarbij het personeel in dienst is gekomen van de GGD, gemeente Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bj Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is het advies- meldpunt en expertisecentrum voor kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Burgers en professionals kunnen naar aanleiding van signalen en vermoedens informatie en advies vragen en/of een melding doen. Veilig Thuis doet, indien nodig, nader onderzoek zal het gezin toeleiden naar hulpverlening en regie.

De vertrouwensarts:
– is het gezicht van Veilig Thuis voor het medisch circuit bij (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling. De vertrouwensarts adviseert, activeert en informeert professionals bij signalen van huiselijk geweld, ouderen-of kindermishandeling.
– adviseert medici aangaande de medische diagnostiek en (acute) onveiligheid bij de aanpak van (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling. De vertrouwensarts interpreteert de specifieke medische gegevens bij een advies, melding of onderzoek en plaatst deze in de context van de vermoedelijke onveiligheid als gevolg van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling.
– heeft een ondersteunende rol in het team van Veilig Thuis en is deskundig op het gebied van sociaal-medische, forensische , psychiatrische, orthopedagogische en juridische aspecten van huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. De vertrouwensartsen van Veilig Thuis voeren een wettelijke taak uit conform het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Hierbij speelt de intersectorale samenwerking met instanties binnen straf, zorg en civielrecht bij de vaak langdurige en complexe problematiek, een belangrijke rol.

Wij vragen
Een ervaren, BIG-geregistreerde, arts die affiniteit heeft met alle vormen van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling met:
– een VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen kindermishandeling) registratie of de bereidheid deze kwalificatie te behalen
– minimaal 5 jaar relevante werkervaring
– kennis van aanverwante vakgebieden (psychiatrie, ouderengeneeskunde, kindergeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, huisartsgeneeskunde)
– kennis van relevante juridische en justitiële aspecten van huiselijk geweld, ouderen- en/of kindermishandeling

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam; bij gebleken geschiktheid en voldoende formatie gevolgd door een vaste aanstelling.
De functie is gewaardeerd in schaal 12, het brutosalaris is minimaal € 3.923, en maximaal € 5.384, bij een voltijdse werkweek van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kunt u terecht bij Jeroen Simons, senior P&O adviseur, mobiel nr: 06 1299 3546.
Voor nadere informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Rozemarijn Sluijters tel: 06-10289292, teamleider Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Sollicitatie
Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw motivatie en cv naar: info@020veiligthuis.nl

 

 


 

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, vraagt ervaren

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
32 uur

Algemene informatie
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel samen in een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis Amsterdam -Amstelland is gestart in een tijdelijk programma door een samenvoeging van een deel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam en Amstelland (Blijf Groep en Vita Welzijn en Advies) en een deel van de GGD (Vangnet).

Per 1 juni 2016 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland definitief onderdeel geworden van de gemeente Amsterdam waarbij het personeel in dienst is gekomen van de GGD, gemeente Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor, buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Het werk
Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, waar burgers en professionals kunnen melden en terecht kunnen voor informatie en advies. Er vindt triage en weging van de meldingen plaats, inclusief een risicotaxatie. Op basis van deze analyse wordt bepaald welke verdere stappen noodzakelijk zijn en worden deze gerealiseerd. Veilig Thuis kan indien nodig onderzoek doen naar de gemelde situatie.

Taken zijn:
• Geeft uitvoering aan de taken van Veilig Thuis zoals advies en ondersteuning geven aan direct betrokkenen en omstanders/professionals die melding doen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Monitoren van de voortgang en bewaken of duurzame veiligheid is gerealiseerd.
• Signaleert en beschrijft psychiatrische problematiek bij betrokken gezinsleden binnen de context van het gezin dat betrokken is bij huiselijk geweld en/of de kindermishandeling
• Organiseert hulp rondom psychiatrische problematiek bij betrokken (jong)volwassenen, maakt een probleeminventarisatie en verwijst en begeleidt cliënten naar de juiste instanties.
• Biedt ondersteuning en advisering aan collega’s van andere disciplines op het gebied van psychiatrische problematiek.
• Verwerkt cliëntgegevens in geautomatiseerde cliëntengegevensbestanden (Clavis).
• Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en evalueren van protocollen en werkvoorschriften.
• Is op flexibel inzetbaar tussen 8:00 en 22:00 uur, 7 dagen per week.
• Draait mee in de telefonische bereikbaarheid tussen 22:00 uur en 8:00 uur.

Wij vragen
Een ervaren en BIG geregistreerde, handelingsbekwame Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, met een groot analytisch vermogen, die in staat is om de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening te borgen binnen Veilig Thuis, een organisatie die de komende periode sterk in beweging blijft, met:

– Een HBO opleiding, aangevuld met post HBO opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
– Minimaal 3 jaar recente en relevante werkervaring als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, ervaring binnen GGZ (psychiatrie- en verslavingszorg) of LVB met als doelgroep (jong)volwassenen is een pré.
– Big registratie.
– Kennis en ervaring met de aanpak van verschillende vormen van huiselijk geweld en
– kindermishandeling en de mechanismen die daarbij spelen.
– De bereidheid om ’s avonds en in de weekenden te werken.
– De bereidheid om 24/7 beschikbaar te zijn

Wij bieden
Een (tijdelijke) aanstelling voor de duur van 12 maanden bij de gemeente Amsterdam. Bij gebleken geschiktheid gevolgd door een vaste aanstelling.

De indicatieve waardering is een brutosalaris van minimaal € 2.726,- en maximaal € 4.121,- (schaal 10) bij 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Informatie
Voor nadere informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met Saskia Huisman, Teamleider Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, 06 107 333 86.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv naar info@020veiligthuis.nl

Voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.