Vertrouwenspersoon AKJ

Het AKJ is de organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van het AKJ krijgen. Het AKJ is onafhankelijk en zelfstandig. Het AKJ heeft geen verbinding met jeugdhulporganisaties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. De vertrouwenspersonen zijn in dienst van het AKJ.

Het AKJ is er echter niet alleen voor betrokkenen in de jeugdhulp, maar ook volwassenen en ouderen die te maken krijgen met enige vorm van huiselijk geweld en mishandeling. Ook kan het AKJ ondersteuning bieden aan adviesvragers of  bijvoorbeeld  aan diegenen die een melding hebben gedaan bij Veilig Thuis.

U kunt terecht bij een vertrouwenspersoon van het AKJ bij ontevredenheid, vragen over wat u van Veilig Thuis kunt verwachten of voor ondersteuning bij een klachtenprocedure.

Op de website van het AKJ vindt u meer informatie en alle contactgegevens. Het is ook mogelijk te chatten met een vertrouwenspersoon.