JeugdStem – vertrouwenspersonen akj

JeugdStem is de organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van JeugdStem krijgen. JeugdStem is onafhankelijk en zelfstandig. JeugdStem heeft geen verbinding met jeugdhulporganisaties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. De vertrouwenspersonen zijn in dienst van JeugdStem.

JeugdStem is er echter niet alleen voor betrokkenen in de jeugdhulp, maar ook volwassenen en ouderen die te maken krijgen met enige vorm van huiselijk geweld en mishandeling. Ook kan JeugdStem ondersteuning bieden aan adviesvragers of  bijvoorbeeld  aan diegenen die een melding hebben gedaan bij Veilig Thuis.

U kunt terecht bij een vertrouwenspersoon van JeugdStem bij ontevredenheid, vragen over wat u van Veilig Thuis kunt verwachten of voor ondersteuning bij een klachtenprocedure.

Op de website van JeugdStem vindt u meer informatie en alle contactgegevens. Het is ook mogelijk te chatten met een vertrouwenspersoon.