Samenwerkingspartners

Huiselijk geweld is complexe materie. In de levens van de mensen die bij Veilig Thuis aankloppen, is geweld vaak niet het enige probleem. Het geweld gaat bijvoorbeeld gepaard met drugsmisbruik, schulden of psychische problemen. Daarom is een goede samenwerking met de organisaties in de stad van groot belang.

Veilig Thuis werkt intensief samen met onder meer de volgende partners: