Meldcode

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 januari 2019 is de meldcode aangepast. De beroepskrachten zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De meldcode biedt enkele handvatten om hierbij te helpen.

Voor welke vormen van geweld geldt deze meldcode?

De Wet meldcode geldt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (binnen familiaire sfeer). De Wet Meldcode geldt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals
huiselijk geweld;
kindermishandeling;
seksueel geweld;
vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis);
eergerelateerd geweld (waaronder huwelijksdwang);
ouderenmishandeling.

Stappenplan

De meldcode is een stappenplan, waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van hg en km. De meldcode biedt de professional houvast bij stappen als het aangaan van een gesprek met ouders of het inschakelen van hulpverlening. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.