Disclaimer

Het samenstellen en onderhouden van deze website gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit gebruik van de informatie en adviezen op deze website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie.
De makers en medewerkers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voelen zich verantwoordelijk voor deze site. Toch blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt en de acties die u onderneemt.

Verwijzing naar informatie buiten deze website

Indien op deze website wordt verwezen naar externe informatie, dan is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland daarvoor niet verantwoordelijk, noch voor extern aangeboden producten of diensten.

Copyright

De informatie is eigendom Veilig Thuis en mag zonder schriftelijke toestemming vooraf niet worden overgenomen of openbaar gemaakt. Dat geldt ook voor het beeldmateriaal. Op alle foto’s, films en illustraties van deze website is auteursrecht van toepassing.

De meeste foto’s zijn van Katrien Mulder.