Preventie

Preventie door Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Voor preventie activiteiten, informatie en vragen kunt u contact opnemen via het mailadres: preventie@020veiligthuis.nl

Dit mailadres is ook voor het aanvragen van informatiefolders, posters en materiaal voor als u een activiteit plant.

 

Vanaf 1 maart 2024 is Veilig Thuis gestopt met aanbieden van reguliere voorlichtingen.

De trainers van Veilig Thuis hebben diverse workshops ontwikkeld aangaande huiselijk geweld, kindermishandeling en de meldcode.

Mocht u interesse hebben in een workshop of heeft u andere vragen, neemt u dan contact op met onze trainers, via; trainingen020veiligthuis@020veiligthuis.nl

Op onze pagina ziet u het volledige trainingsaanbod.