Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling?

Wat is huiselijk geweld?

Ieder jaar zijn er in Nederland zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zó vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Ook voor kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen.

Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.

Niet normaal
Vaak ervaren plegers hun eigen gedrag niet als gewelddadig doordat het in het gezinssysteem als normaal ervaren wordt. Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren plaatsvinden: zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle.

Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken, zoals meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

Mannelijke slachtoffers
Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer, ook mannen. Ze worden bijvoorbeeld psychisch of lichamelijk mishandeld of bedreigd door hun partner. Er zijn ook mannen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld door familieleden, of van mensenhandel.

Wat is kindermishandeling?

In Nederland zijn ieder jaar meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Ook dat is kindermishandeling. Bij huiselijk geweld is er in 58 procent sprake van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar.

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing valt eronder.

Niet alleen ouders
Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring. Door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van het kind. Maar ook andere volwassenen kunnen een kind mishandelen, omdat het kind afhankelijk is van hen voor zorg. Bijvoorbeeld leidsters van peuterspeelzalen, leraren of sporttrainers. Het kan gaan om opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval. Als ouders of verzorgers de zorg niet meer aankunnen, kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg. Het gaat niet alleen om zichtbare schade, zoals blauwe plekken of brandwonden. Kindermishandeling kan ook geestelijke schade veroorzaken.