Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Aandacht hebben en luisteren

Het is moeilijk om te praten over huiselijk geweld. Gevoelens van schaamte en angst bij slachtoffers, plegers en overige leden van het gezin spelen hier een belangrijke rol. Informatiemateriaal zoals folders en posters in een wachtkamer of een centrale ruimte kunnen de drempel verlagen om over de problemen thuis met u te praten. Aandacht en uw luisterend oor zorgen ervoor dat mensen zich veilig voelen om hun verhaal kwijt te kunnen.

Transparantie met uw cliënt(e)

Leg de cliënt uit wat u gaat doen en waarom u dat gaat doen en breng dit in direct verband met uw zorgen! ‘Omdat ik me zorgen maak over… ben ik van plan om’
Vraag om een reactie: ‘Wat vindt u er van dat ik…’
In geval van een negatieve reactie:

 • kijk of u aan de bezwaren tegemoet kunt komen;
 • lukt dat niet, weeg de bezwaren dan af tegen de ernst van de situatie en kom tot een besluit;
 • wees open over uw besluit.

‘Ik heb goed van u gehoord dat u… maar omdat ik me echt grote zorgen maak over uw situatie / de situatie van uw kinderen ga ik toch…’
Neem moeilijke beslissingen niet alleen: vraag advies aan een medewerker van het Steunpunt Huiselijk Geweld of aan een collega.
Leg uw acties en besluiten zorgvuldig vast in het dossier.
Vragen stellen

Vragen stellen

Vaak zullen cliënten pas met u in gesprek gaan over problemen en eventueel geweld in huiselijke kring als u er rechtstreeks naar vraagt. Als u een gesprek heeft, stel dan vragen om het probleem helder te krijgen:

 • hoe bedreigend is de situatie, moet er acuut actie worden ondernomen?
 • welk soort geweld wordt gebruikt?
 • wat is de aanleiding voor geweld?
 • is het de eerste keer of is er vaker geweld gebruikt?
 • hoe lang is er sprake van geweld?
 • hoe is de situatie van de kinderen?
 • wat wil de cliënt bereiken met jullie gesprek?
 • wat wil de cliënt met de relatie: wat zijn de consequenties?
 • sociale netwerk: met wie kan zij (hij) praten over geweld?
 • kan iemand met de pleger praten?
 • welke hulpverlening is er al?
 • bespreek wat de cliënt (zowel pleger als slachtoffer) kan doen bij een nieuwe geweldsuitbarsting;
 • informeer bij allochtone cliënten naar cultureel bepaalde opvattingen.

Vertrouwelijk gesprek

Als u een vertrouwelijk gesprek heeft met een cliënt informeer deze dan:

 • dat u beroepsgeheim heeft;
 • dat geweld nooit gerechtvaardigd is;
 • dat het verboden is bij wet;
 • dat het meer voorkomt en de cliënt dus echt niet de enige is;
 • dat er ervaring is met het probleem;
 • dat het niet vanzelf overgaat;
 • dat er goede hulpverleningsmogelijkheden zijn.