Gesprekstechnieken slachtoffer

Vragen voor slachtoffers

Waarom stoppen met het accepteren van geweld?

 • omdat huiselijk geweld niet acceptabel en strafbaar is;
 • omdat de kinderen eronder lijden;
 • omdat het niet vanzelf stopt of overgaat;
 • omdat het uit de hand kan lopen;
 • omdat het de relatie niet ten goede komt;
 • omdat uw gezondheid eronder lijdt;
 • omdat het werk eronder lijdt.

Waarom een veilige plek zoeken?

 • omdat het niet duidelijk is wat de volgende stap van de pleger zal zijn;
 • omdat het voor de kinderen niet veilig is;
 • omdat er in de opvangplek goede veiligheidsmaatregelen bestaan;
 • omdat een tijdelijke uitwijk geen einde van de relatie hoeft te betekenen;
 • omdat het daarmee mogelijk wordt om in alle rust na te denken en keuzes te maken of u wel wil doorgaan met deze relatie;
 • omdat er in de vrouwenopvang bekeken wordt of de kinderen extra hulp of aandacht nodig hebben.

Waarom de politie inschakelen?

 • omdat de politie kan zorgen voor veiligheid;
 • omdat de politie de risico’s kan inschatten;
 • omdat de politie niet altijd meteen overgaat tot arrestatie, maar juist nagaat welke hulp er in het gezin zou moeten komen;
 • omdat de politie eventueel een tijdelijk huisverbod kan opleggen, zodat er rust komt en hulp ingeschakeld kan worden;
 • omdat de politie zo nodig de pleger kan meenemen voor verhoor en eventueel in hechtenis kan houden.

Waarom hulp zoeken/accepteren?

 • omdat huiselijk geweld niet vanzelf stopt;
 • omdat er goede, vakkundige hulp beschikbaar is;
 • omdat de ervaringen met die hulp goed zijn;
 • omdat hulp ‘op maat’ geboden wordt;
 • omdat hulpverleners privacy respecteren.

Waarom hulp voor de kinderen zoeken?

 • omdat de meeste kinderen wel degelijk zien of horen dat er problemen zijn, ook al proberen ouders het te verbergen;
 • omdat kinderen meestal die problemen niet begrijpen;
 • omdat kinderen vaak – ten onrechte – het idee hebben dat het allemaal hun schuld is;
 • omdat kinderen daar uiteindelijk ernstig onder lijden;
 • omdat goede, professionele hulp voor kinderen en ouders beschikbaar is;
 • omdat veel kinderen baat hebben bij hulp.

Contact opnemen met Veilig Thuis

Als u behoefte heeft aan een klankbord of advies wilt hebben, bel dan met ons. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is belangrijk dat iemand iets doet. Veilig Thuis kan u adviseren en helpen om de situatie voor uw cliënt te veranderen. Ook hebben we contacten met gespecialiseerde hulpverleners in de regio die kunnen helpen.
Veilig thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800 – 2000 (gratis)

Transparantie met uw cliënt(e)

Leg de cliënt uit wat u gaat doen en waarom u dat gaat doen en breng dit in direct verband met uw zorgen! ‘Omdat ik me zorgen maak over… ben ik van plan om’
Vraag om een reactie: ‘Wat vindt u er van dat ik…’
In geval van een negatieve reactie:

 • kijk of u aan de bezwaren tegemoet kunt komen;
 • lukt dat niet, weeg de bezwaren dan af tegen de ernst van de situatie en kom tot een besluit;
 • wees open over uw besluit.

‘Ik heb goed van u gehoord dat u… maar omdat ik me echt grote zorgen maak over uw situatie / de situatie van uw kinderen ga ik toch…’
Neem moeilijke beslissingen niet alleen: vraag advies aan een medewerker van het Steunpunt Huiselijk Geweld of aan een collega.
Leg uw acties en besluiten zorgvuldig vast in het dossier.