Eergerelateerd geweld

Het begrip eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van dwang en psychisch en fysiek geweld om te voorkomen dat een lid van de familie een ‘misstap’ zet die de familie-eer in de gemeenschap kan schaden, en alle geweld tegen de (vermeende) ‘eerschender’ om de geschonden eer te herstellen. Het belang van familie-eer telt nog in veel bevolkingsgroepen met een groepscultuur. Het zijn vooral culturen rond de Middellandse Zee, het Midden-Oosten, Zuid- en Centraal-Azië. Ook onder Roma, Hindoestaanse en orthodox-christelijke gemeenschappen in Nederland komt eergeweld voor.

Om de eer weer te zuiveren, worden mannen of vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishandeld. En in het ergste geval zelfs vermoord.
Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.

Eergerelateerd geweld heeft verschillende en vaak strafbare vormen, zoals bedreiging met eermoord, (bedreiging met) trotsmoord, aanzetten tot zelfmoord, mishandeling, verminking, (bedreiging met) verstoting, uithuwelijking. Eerwraak is de meeste extreme vorm, omdat het slachtoffer dan vermoord wordt.
Slachtoffers en daders

Vaak zijn vrouwen en meisjes slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar ook mannen en jongens kunnen slachtoffer worden. Eergerelateerd geweld heeft geen religieuze basis, maar hangt samen met specifieke, culturele en sociale regels binnen bepaalde groepen. Uit deze groepen komen dan ook de daders die zich verplicht voelen het geweld toe te passen om zo hun (familie)eer te redden.

Voor advies en hulp bij problemen rond de familie-eer heeft kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, telefoon 0800 -2000 (gratis 24 uur per dag, 7 dagen per week). Die kunnen u zo nodig doorverwijzen naar de specialisten van de Blijf Groep op het gebied van Eergerelateerd Geweld. Of neem direct contact op met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 020 – 7983798 (lokaal tarief).