Digitale handreiking aanpak kindermishandeling

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking ‘Aanpak Kindermishandeling’ helpt gemeenten met deze nieuwe taak. Deze publicatie is geactualiseerd, aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari.

 

http://www.vng.nl/files/vng/201502_vws_dig_handreiking_aanpak_kindermishandeling.pdf