Huwelijksdwang en achterlating

Huwelijksdwang en achterlating horen niet thuis in onze samenleving; het is in strijd met de mensenrechten en is ook strafbaar. Uit signalen van scholen, politie, hulpverlening en opvang blijkt dát huwelijksdwang in Nederland voorkomt en doorgaans ernstige gevolgen heeft voor de betrokkenen. Bij signalen en vermoedens kunt u iets doen. Het vraagt kennis en vaardigheden om tot een goede analyse huwelijksdwang en/of achterlating te komen.

Vrouwen, kinderen en (homoseksuele) mannen worden tegen hun wil en zonder papieren achtergelaten in het land van herkomst. Vaak gebeurt dit in de zomervakantie. Mannen laten hun vrouw achter. Ouders laten hun kinderen achter. Soms worden vrouwen en kinderen vanuit Nederland terug gestuurd. De redenen zijn verschillend: een man die snel af wil van zijn vrouw, angst dat vrouw en/of kinderen teveel blootstaan aan Westerse invloeden en er is angst dat de eer van de familie geschonden kan worden. Als er in de ogen van de familie al een eerschending heeft plaatsgevonden kan achterlating ook een straf zijn, waarmee men de eer hoopt te herstellen. Achterlating kan ook gepaard gaan met huwelijksdwang.

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, jongen, vrouw of man tot een huwelijk. Eén of beide huwelijkspartners hebben weinig of geen zeggenschap over de sluiting van het huwelijk en een weigering wordt niet geaccepteerd. Slachtoffers van huwelijksdwang hebben doorgaans niet alleen te maken met een gebrek aan vrije partnerkeuze, maar ook met dwang om te trouwen, vaak ook vóór een bepaalde leeftijd. Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld en kan een vorm van eergerelateerd geweld zijn. Het kan aanleiding zijn voor eermoord als een of beide partners zich blijven verzetten tegen het huwelijk.

Huwelijksdwang komt niet alleen voor bij meisjes maar ook bij
jongens, zowel in niet-westerse als westerse families. Hier een aantal tips voor slachtoffers:

Praat met je ouders
Zeg dat je de gekozen partner niet wil en zeg wat jij wel wil; een diploma, een beroep kiezen, werken, een inkomen een relatie.
Vertel over jouw mensenrechten.
Vertel dat geen enkele religie dwang toestaat.
Stem niet in met de verloving, dit maakt het tegenhouden van het huwelijk moeilijker.

Neem een professional in vertrouwen
Vertel je verhaal aan je docent, huisarts of wijkagent.
Maak een afspraak over contactmomenten.
Spreek een codewoord af voor als je niet vrijuit kunt praten.
Laat Veilig Thuis en/of de politie inschakelen wanneer nodig.

MAAK EEN NOODPLAN
Je maakt een noodplan zodat je in één overzicht al de gegevens hebt staan en de gemaakte veiligheidsafspraken. Zie hier een leeg Noodplan. Print het uit, vul het in en mail het naar jezelf en naar je vertrouwenspersoon.