Stappenplan

Het stappenplan

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 0 Basishouding.
Stap 1 In kaart brengen van de signalen.
Stap 2 Collega en/of Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland raadplegen.
Stap 3 In gesprek gaan met de betrokkenen.
Stap 4 Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Collega en/of Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland raadplegen.
Stap 5 Beslissen: hulp organiseren of melden Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.