Partner en ex-partnergeweld

Partnergeweld is een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van de partners of ex-partners die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren. Het omvat fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen en die de integriteit van de ander en zelfs zijn socio-professionele integratie aantasten. Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de kinderen.
Ruim 60 procent van het huiselijk geweld in Nederland betreft geweld tussen (ex-)partners. Omdat de man vaak fysiek sterker is dan de vrouw, incasseert de vrouw vaak de klappen. Het is daarom vaak vrouwenmishandeling, maar denk bijv. ook aan mishandeling van mannen en geweld binnen lesbische of homorelaties. Soms is het geweld wederkerig.
Door wie?

(Ex-)partnergeweld komt voor in alle lagen van de samenleving. Meestal is de dader een man en het slachtoffer een vrouw, maar andersom is ook mogelijk. Deze vorm van huiselijk geweld komt ook voor in homoseksuele en lesbische relaties.
De geweldsspiraal

Op een uitbarsting van geweld volgen meestal beloftes dat het nooit meer zal gebeuren, maar vaak gebeurt het weer, en weer… De meeste plegers beloven regelmatig beterschap en er zijn periodes waarin de relatie goed lijkt. En steeds heeft u de hoop, dat het over zal gaan. In veel relaties, waarin geweld wordt gebruikt, is sprake van een soort cyclus of een geweldsspiraal. Dat betekent dat als het geweld vaker voorkomt, het meestal ook steeds ernstiger wordt.

Herkent u dit? Zoek dan hulp!
Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan u denkt. Dat betekent echter niet dat het normaal is. Het is geen privé- of relatieprobleem, huiselijk geweld is een strafbaar feit.