Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling?

Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden. Bij huiselijk geweld is er altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer, bijvoorbeeld tussen man en vrouw of tussen ouder(s) en kind. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn meestal vrouwen en kinderen, zij zijn de meest kwetsbare groep. Maar ook mannen en ouderen krijgen te maken met huiselijk geweld. Vaak ervaren plegers hun eigen gedrag niet als gewelddadig doordat het in het gezinssysteem als normaal ervaren wordt.

Kindermishandeling

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Veel slachtoffers krijgen nooit hulp omdat niemand aan de bel trekt. Als u wat merkt van kindermishandeling in uw omgeving, doe dan iets. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets vermoedt, maar misschien wel de eerste die wat doet. Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Op deze site vindt u tips en informatie. Wilt u meteen met een professional spreken? Bel dan gratis met Veilig Thuis: 0800 – 2000, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Of neem direct contact op met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 020 – 7983798 (lokaal tarief).