Meer weten

Kennisbank aanpak ouderenmishandeling

U vindt hier informatie over ouderenmishandeling van de Rijksoverheid, andere overheden en organisaties in het veld. Variërend van achtergrondinformatie tot wet- en regelgeving, onderzoeken en praktijkvoorbeelden. De kennisbank bevat ook voorlichtingsmateriaal en informatie over scholingsmogelijkheden.

Toolkit Aandachtsfunctionaris

De Toolkit Aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is ontwikkeld naar aanleiding van de wet op de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die op 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Augeo Academy

Augeo Academy heeft speciale online cursussen ontwikkeld om kindermishandeling en huiselijk geweld te leren signaleren en aan te pakken. Deze cursussen zijn bewezen effectief, laagdrempelig en afgestemd op verschillende beroepsgroepen.

Augeo magazine (voorheen TKM)

Hét online tijdschrift over veilig opgroeien. Via opiniërende bijdragen, ervaringsverhalen, interviews en columns stimuleren we de discussie over en maatschappelijke betrokkenheid bij kindermishandeling. In het blad staan ook artikelen over beleidsontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van good practices. Augeo magazine verschijnt tien keer per jaar.

Handelingsprotocol Veilig Thuis

In het handelingsprotocol is de werkwijze van Veilig Thuis gebaseerd op de wet beschreven

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling

De stelselwijziging jeugd maakt gemeenten de spil in het jeugdbeleid. Vanaf 2015 zijn ze verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale aanpak helpt gemeenten deze nieuwe taak op te pakken.

Als u klikt op de paragraafkoppen gaat u direct naar de doorverwezen website.