De jaarcijfers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2023

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving vorig
jaar meer dan 10.000 meldingen en adviesvragen.
Bij bijna zes op de tien meldingen over huishoudens
met kinderen is er sprake van een vermoeden van
kindermishandeling. Deze aantallen zijn
vergelijkbaar met die van 2022. Onze opgave om
huiselijk geweld en kindermishandeling te
voorkomen en te stoppen, blijft onverminderd
belangrijk.