Publicaties

Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen
Signaalkaart Sexting
Signaalkaart Mensenhandel - Loverboys
Signaalkaart Eergerelateerd geweld
Signaalkaart Complexe scheidingen
Folder Financieel misbruik bij ouderen
Algemene publieks folder
Jaarverslag 2017
Informatie folder Na een melding bij Veilig Thuis
Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 4e kwartaal
In deze kwartaalrapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen van Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland in het vierde kwartaal 2016.
Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 3e kwartaal 2016
In deze kwartaalrapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen van Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland in het derde kwartaal 2016.
Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2e kwartaal
In deze kwartaalrapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen van Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland in het 2e kwartaal 2016.
Puzzelboekje "Financiën in eigen hand"
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen mede door de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 1e kwartaal 2016
In deze kwartaalrapportage beschrijven we de ontwikkelingen van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in het 1e kwartaal 2016.
Signaalkaart Partnergeweld
Heeft u te maken met partnergeweld, bij uzelf of bij iemand om u heen?
Signaalkaart Seksueel Geweld
Heeft u te maken met seksueel geweld, bij u zelf of bij iemand om u heen?
Signaalkaart Verborgen vrouwen
Heeft u in uw omgeving te maken met verborgen vrouwen?
Signaalkaart huwelijksdwang
Heeft u te maken met huwelijkdwang en achterlating, bij uzelf of bij iemand om u heen?
Signaalkaart meisjesbesnijdenis
Heeft u in uw omgeving te maken met meisjesbesnijdenis?
Signaalkaart kindermishandeling
Heeft u te maken met kindermishandeling, bij uzelf of bij iemand om u heen?
Signaalkaart ouderenmishandeling
Heeft u te maken met ouderenmishandeling, bij uzelf of bij iemand om u heen?
Raadsbrief inspectierapport Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
De raadsleden zijn over het inspectierapport geïnformeerd middels onderstaande brief.
Inspectierapport kwaliteit Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
In november 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voldoet aan 20 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.
Veilig Thuis infokaartje
Heeft u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, bij uzelf of bij iemand om u heen? U kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt.
Veilig Thuis illustratie deelnemende gemeenten
Per 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd onder één dak.