Publicaties

De jaarcijfers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2022
Signaalkaart Genderidentiteit, Genderexpressie en huiselijk geweld
Jaarrapportage 2021
LHBTIQ+ personen
Huiselijk geweld en LHBTIQ+ personen, voor meer informatie klik op het venster.
Halfjaarrapportage 2021-1
De halfjaarrapportage geeft een tussentijds beeld van de dienstverlening in de 1ste helft van 2021.
Folder 'Na een melding bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland'
Algemene folder Veilig Thuis
Halfjaarrapportage 2020-2
De halfjaarrapportage geeft een tussentijds beeld van de dienstverlening in de 2de helft van 2020.
Halfjaarrapportage 2020-1
De halfjaarrapportage geeft een tussentijds beeld van de dienstverlening in de 1ste helft van 2020.
Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen
Signaalkaart Sexting
Heb je te maken met sexting of grooming, bij jezelf of bij iemand om je heen? Je kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk het ook lijkt
Signaalkaart Mensenhandel - Loverboys
Heeft u te maken met mensenhandel of loverboys, bij uzelf of bij iemand om u heen? U kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt.
Signaalkaart Eergerelateerd geweld
Heeft u of iemand in uw omgeving te maken met geweld waarbij sprake is van eerschending? U kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt.
Signaalkaart Complexe scheidingen
Hebt u te maken met een complexe scheiding of iemand om u heen? U kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt.
Folder Financieel misbruik bij ouderen
Financieel misbruik bij ouderen, Wat u als professional en/of vrijwilliger moet weten.
Halfjaarrapportage 2019-2
De halfjaarrapportage geeft een tussentijds beeld van de dienstverlening in de 2de helft van 2019.
Halfjaarrapportage 2019-1
De halfjaarrapportage geeft een tussentijds beeld van de dienstverlening in de 1ste helft van 2019.
Jaarverslag 2018
Handelingsprotocol VEILIG THUIS 2019
Handelingsprotocol Veilig Thuis In het handelingsprotocol is de werkwijze van Veilig Thuis gebaseerd op de wet beschreven.
Jaarverslag 2017
Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 4e kwartaal
In deze kwartaalrapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen van Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland in het vierde kwartaal 2016.
Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 3e kwartaal 2016
In deze kwartaalrapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen van Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland in het derde kwartaal 2016.
Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2e kwartaal
In deze kwartaalrapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen van Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland in het 2e kwartaal 2016.
Puzzelboekje "Financiën in eigen hand"
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen mede door de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 1e kwartaal 2016
In deze kwartaalrapportage beschrijven we de ontwikkelingen van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in het 1e kwartaal 2016.
Signaalkaart Partnergeweld
Heeft u te maken met partnergeweld, bij uzelf of bij iemand om u heen?
Signaalkaart Seksueel Geweld
Heeft u te maken met seksueel geweld, bij u zelf of bij iemand om u heen?
Signaalkaart Verborgen vrouwen
Heeft u in uw omgeving te maken met verborgen vrouwen?
Signaalkaart huwelijksdwang
Heeft u te maken met huwelijkdwang en achterlating, bij uzelf of bij iemand om u heen?
Signaalkaart meisjesbesnijdenis
Heeft u in uw omgeving te maken met meisjesbesnijdenis?
Signaalkaart kindermishandeling
Heeft u te maken met kindermishandeling, bij uzelf of bij iemand om u heen?
Signaalkaart ouderenmishandeling
Heeft u te maken met ouderenmishandeling, bij uzelf of bij iemand om u heen?
Raadsbrief inspectierapport Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
De raadsleden zijn over het inspectierapport geïnformeerd middels onderstaande brief.
Inspectierapport kwaliteit Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
In november 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voldoet aan 20 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.
Veilig Thuis infokaartje
Heeft u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, bij uzelf of bij iemand om u heen? U kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt.
Veilig Thuis illustratie deelnemende gemeenten
Per 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd onder één dak.