Signaalkaart Mensenhandel – Loverboys

Signaalkaart Mensenhandel – Loverboys

 

Mensenhandel
Werven, vervoeren of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel deze persoon uit te buiten. Dwang tot prostitutie of tot werken in andere sectoren, waar door zeer slechte arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden de mensenrechten in het geding
zijn. Of mensen werven voor gedwongen orgaandonatie.

 

Loverboys
Jongens en meisjes die door te verleiden, manipuleren, chanteren en geweld te gebruiken, meisjes en jongens inpalmen met de bedoeling ze voor zich te laten werken. Zoals in de prostitutie of in andere sectoren als drugssmokkelaar, afperser of fraudeur.