Handelingsprotocol VEILIG THUIS 2019

Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

 

In het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019 zijn de wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig Thuis nader uitgewerkt. Het protocol geeft duidelijke kaders mee aan zowel professionals van Veilig Thuis en daarbuiten, als aan de gezinnen en huishoudens die met Veilig Thuis te maken krijgen. Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen.