Signaalkaart huwelijksdwang

Heeft u te maken met huwelijkdwang en achterlating, bij uzelf of bij iemand om u heen?

U kunt er iets tegen doen, hoe moeilijk dat soms ook lijkt.