Veilig Thuis illustratie deelnemende gemeenten

Per 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd onder één dak.

Zes gemeenten, één advies- en meldpunt: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Zo nodig onderneemt Veilig Thuis direct actie.