Dag tegen Ouderenmishandeling 15 juni 2018

15-6-2018

Activiteiten dag tegen ouderenmishandeling

Dag tegen ouderenmishandeling

15 juni 2018

 

Op 15 juni 2018 is de jaarlijkse Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling met diverse activiteiten in het hele land, zo ook in de regio Amsterdam-Amstelland. Signaleren, stoppen en voorkomen!

 

Ouderenmishandeling omvat meer dan lichamelijk of psychisch geweld. Het gaat ook om financieel misbruik en financiële uitbuiting. De verwachting is dat ouderenmishandeling de komende jaren zal stijgen, mede door de vergrijzing. Financiële uitbuiting begint meestal klein, door geld achter te houden na het boodschappen doen. De pleger blijkt vaak een familielid of een bekende van het slachtoffer. Deze vorm van ouderenmishandeling wordt onvoldoende gesignaleerd door hulpverleners, familie en verzorgenden.

 

Ouderenmishandeling kent vele vormen: van psychisch en lichamelijk geweld tot financiële uitbuiting. In de verschillende stadsdelen wordt aan de verschillende vormen aandacht besteed, met een voorlichting over signalering, workshops over veilig oud worden, een bijeenkomst over financiële uitbuiting en een theaterstuk waar de dilemma’s van ouderenmishandling in aan de orde komen

 

 

 

 

Zuidoost

Theatervoorstelling seniorenvereniging Mutete.  De seniorenvereniging is al 10 jaar met theatervoorstellingen bezig en gaat een stuk uitvoeren. In het stuk vragen zij aandacht voor financiële uitbuiting bij ouderen, verwaarlozing en overbelaste mantelzorgers. Na het theaterstuk kunnen de aanwezigen vanuit het publiek vragen stellen aan een panel. Het panel bestaat uit een medewerker van Veilig Thuis, een wijkagent die aandachtfunctionarissen is en een medewerker van de maatschappelijke dienstverlening.

 

Datum: maandag 25 juni

Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur ( 13.30 uur aanvang)

Locatie: Bijlmerpark theater

Aanmelden: Uitverkocht

 

Centrum

Netwerkbijeenkomst veilig oud worden en blijven. Voor professionals, vrijwilligers en actieve bewoners,  die voor en met ouderen werken in Amsterdam Centrum en Zuid en iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt er aandacht gevraagd voor veilig oud worden. Het programma bestaat uit verschillende workshops.

 

Datum: maandag 18 juni

Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur

Locatie: Zilveren Toren, Stationsplein 51-53

Aanmelden: Dian Mekkes, preventiewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam Centrum, dian.mekkes@centram.nl

 

Link naar de uitnodiging

 

Zuid

Netwerkbijeenkomst veilig oud worden en blijven. Voor professionals, vrijwilligers en actieve bewoners,  die voor en met ouderen werken in Amsterdam Centrum en Zuid en iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt er aandacht gevraagd voor veilig oud worden. Het programma bestaat uit verschillende workshops.

 

Datum: maandag 18 juni

Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur

Locatie: Zilveren Toren, Stationsplein 51-53

Aanmelden: Joke Raak, preventiewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam Oost en Zuid, JRaak@dynamo-amsterdam.nl

 

Link naar de uitnodiging

 

West

Training ‘Hoe herken je signalen van ouderenmishandeling of huiselijk geweld?’ Voor vrijwilligers (van ABC), bewoners uit Stadsdeel West en geïnteresseerden. Je thuis veilig voelen is niet voor iedereen gewoon. Wanneer is iets geweld? En wat doet het met een slachtoffer? U kunt een slachtoffer helpen door de signalen te herkennen. Wilt u helpen? Doe mee aan de training en leer de signalen van huiselijk geweld en ouderenmishandeling herkennen.

 

Datum: vrijdag 15 juni

Tijd: 09.30 uur – 13.00 uur

Locatie: De Havelaar, Douwe Dekkerstraat 2

Aanmelden: (aanmelden kan tot en met 13 juni)

Mw Jaffie Hulsenbeck Preventiemedewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling West

E-mail: j.hulsenbeck@abc-west.nl

 

Link naar de uitnodiging

 

Oost

Netwerkbijeenkomst veilig oud zijn in Oost. Voor professionals, vrijwilligers en andere actieve bewoners, die voor en met ouderen werken in Amsterdam Oost en voor alle anderen die hier belangstelling voor hebben. Tijdens deze netwerkbijeenkomst vragen we aandacht voor het onderwerp veilig oud zijn in Oost. Wat is daar voor nodig?

 

Datum: donderdag 14 juni

Tijd: 14.45 uur – 17.00 uur

Locatie: Oranje-Vrijstaatplein 2

Aanmelden: Joke Raak, preventiewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam Oost en Zuid, JRaak@dynamo-amsterdam.nl

 

Link naar de uitnodiging

 

 

Nieuw-West

Cursus ‘Sterk en stevig’ voor senioren. Veel mensen voelen zich weleens angstig of onzeker. Een onveilig gevoel kan negatieve effecten hebben zoals het niet meer ‘s avonds de deur uitgaan of niet meer naar leuke afspraken gaan zoals verjaardagen. Toenemende kwetsbaarheid hoort bij het ouder worden. Maar als angst- en onmachtsgevoelens een beperkende rol gaan spelen, kan deelnemen aan deze cursus helpen om weer meer grip op het eigen leven te krijgen. In de cursus zijn de deelnemers actief met het onderwerp veiligheid, waaronder ook ouderenmishandeling, bezig. Zij leren hoe zij hun fysieke en mentale mogelijkheden kunnen inzetten om op een bij hun leeftijd passende wijze voor zichzelf op te kunnen komen. Het doel van de cursus is om het gevoel van veiligheid, weerbaarheid en zelfvertrouwen te doen toenemen. Na afloop wordt de cursus feestelijk afgesloten met ontvangst van een certificaat en onder het genot van een gezamenlijke lunch.

 

Datum: 6x dinsdagmiddag van: 29 mei; 5; 12; 19; 26 juni; 3 juli. Op 10 juli is er een feestelijke afsluiting met een lunch.

Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur en op 10 juli 12.30 uur – 14.00 uur

Locatie: Huis van de Wijk België: Hageland 119, 1066 SB Amsterdam

Meer informatie: Joyce van Rouendal, j.van.rouendal@amsterdam.nl

 

Link naar de uitnodiging

 

Workshop “Sterk en Stevig” voor Senioren (60+). In de workshop “Sterk en Stevig” komen de volgende onderwerpen aan de orde: Veiligheid in en om huis: o.a. vreemden aan de deur, opkomen voor jezelf: natuurlijk overwicht, tips en trucs, veilig op straat: beroving en veilig pinnen, zelfvertrouwen en een sterke en weerbare uitstraling, stevig staan en balans.

 

Datum: dinsdag 19 juni

Tijd: 12.00 uur – 15.00 uur

Locatie: Activiteiten ruimte van de Fiep Westendorp school

Aanmelden: Joyce van Rouendal, j.van.rouendal@amsterdam.nl

 

 

 


 

Noord

Theatervoorstelling ‘Een slimme opoe laat niet alles toe!’ Kent u ze? Lastige situaties die u maar gewoon accepteert, simpelweg omdat u niet anders kan. Theatergroep Veder speelt ‘Een slimme opoe laat niet alles toe!’ Het stuk gaat over dilemma’s bij ouderen over situaties waarin je afhankelijk raakt van de hulp en zorg van anderen. Ouderen moeten prettig, veilig en zelfstandig kunnen leven Noord. Stadsdeel Noord organiseert samen met het Schouw en Doras  een interactief theaterstuk. Met muziek, een lach en een traan, speciaal voor u op de internationale dag van bewustwording ouderenmisbruik.

Bent u een oudere/mantelzorger, familielid of werkt u als professional/vrijwilliger met ouderen/mantelzorgers? Dan is dit stuk voor u gemaakt en bent u van harte welkom.

 

Datum: vrijdag 15 juni

Tijd: 13.30 uur – 15.30 uur

Locatie: Het Schouw Dollarplein 2

Aanmelden: Linda Swaan l.swaan@amsterdam.nl

 

 

 

 

 

Agenda