Signaalkaart Complexe scheidingen

Signaalkaart Complexe scheidingen

Complexe scheidingen
Wanneer er sprake is van een langdurig conflict, vijandigheid, schuld, emotionele instabiliteit en wanneer partners onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel in de ruzies.

 

Een complexe scheiding is ook kindermishandeling
Omdat ouders zich onvoldoende bewust zijn van de effecten van de ruzies op kinderen. Het blootstellen van kinderen aan de strijd van de scheiding leidt tot schadelijke gevolgen.

Deze gevolgen zijn niet altijd op korte termijn zichtbaar.