Medewerker van Veilig Thuis op staande voet ontslagen

12-11-2021

Een medewerker van Veilig Thuis is op staande voet ontslagen en de gemeente heeft aangifte tegen hem gedaan. Hij heeft zich grensoverschrijdend gedragen tegenover 37 vrouwelijke (oud-)cliënten van boven de 18.

Hij benaderde de vrouwen kennelijk om privécontact te maken. De ernst van het gedrag wordt verder onderzocht.

Advies- en meldpunt

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld of kindermishandeling en onderdeel van de GGD Amsterdam-Amstelland. De GGD is een directie van de gemeente Amsterdam.

Zeer serieus

Het mag duidelijk zijn dat grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is, en al helemaal in een organisatie als Veilig Thuis. De kwetsbare cliënten moeten zich veilig weten en kunnen vertrouwen op de integriteit van de hulpverleners, daarom ook neemt het stadsbestuur de zaak zeer serieus.

Onderzoek

De man is direct op non-actief gesteld nadat een oud-cliënte zich op 26 augustus meldde bij Veilig Thuis over grensoverschrijdend gedrag van de werknemer. Het daarop volgende onderzoek van het gemeentelijke Bureau Integriteit wees uit dat de medewerker via Whatsapp contact zocht met – voor zover nu bekend – 37 vrouwelijke cliënten en oud-cliënten voor een privéafspraak. Het grensoverschrijdende gedrag van de medewerker varieert in ernst, maar is voor de gemeente Amsterdam voldoende grond voor ontslag op staande voet, en aanleiding om bij de politie aangifte te doen van mogelijk strafbare feiten.

Hulp

De (oud-)cliënten hebben hulp aangeboden gekregen en er is ze gevraagd mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek. Het stadsbestuur heeft melding van de zaak gedaan bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd en een tuchtklacht ingediend. Ook is de vorige werkgever van de man op de hoogte gesteld.

Hoe verder?

GGD Amsterdam-Amstelland laat een extern bureau onderzoeken hoe dit afgelopen jaren ongemerkt kon plaatsvinden en wat Veilig Thuis moet en kan doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Bron: Gemeente Amsterdam