Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

05-12-2014

Voor advies en hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zeker 6000 Amsterdammers en 1300 inwoners uit de Amstellandgemeenten hebben aangegeven in de voorgaande 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Voor kindermishandeling gaat het om ongeveer 8200 Amsterdamse kinderen en 950 kinderen in de regio. Dit blijkt uit onderzoek van de GGD naar aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere Amsterdammer die hiermee te maken heeft, direct of indirect kan vanaf begin dit jaar terecht bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Via het gratis landelijke nummer 0800-2000 word je direct doorverbonden met een medewerker in de plaats waar je woont, of van de woonplaats van de persoon waarvoor je belt. Dit nummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Ook bij twijfelt, bel gerust.

Niet direct zichtbaar

Huiselijk geweld is geweld wat zich vaak afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden. Sinds 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de zes gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd onder één dak. Veilig Thuis is er voor iedereen: kinderen, volwassen en ouderen. Zowel voor dader als slachtoffers. Ook wanneer je denkt dat iemand in je omgeving te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling kun je dit melden bij Veilig Thuis. Of je werkt bijvoorbeeld als leraar in het onderwijs, of als chauffeur van scholieren en je hebt een sterk vermoeden dat er bij een kind thuis problemen zijn. Veilig Thuis is er voor iedereen, ook voor professionals.

Toekomst

‘Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen’, vertelt Tom Segers, verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwe organisatie in de regio Amsterdam-Amstelland. ‘Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en biedt perspectief, waardoor mensen weer toekomst hebben. Je kunt vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de telefoon, die aandachtig naar je verhaal luistert, je vragen beantwoordt en advies geeft. Ook kijkt de hulpverlener samen met de beller of en zo ja welke professionele hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven.’

Praten

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn onderwerpen waar mensen moeilijk over praten. Maar wat als je denkt dat er iets bij je buren aan de hand is, maar dat blijkt niet zo te zijn? Segers: ‘Beter zo, dan omgekeerd! Je kunt beter ten onrechte, dan te laat bellen. Slachtoffer of getuige zijn van mishandeling brengt meer schade teweeg, dan alarm slaan dat achteraf onnodig blijkt te zijn. Soms hebben mensen alleen een vermoeden van geweld of mishandeling. Dan overleggen we met de beller wat die zou kunnen doen om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie. Vragen de omstandigheden om direct ingrijpen, dan ondernemen we zelf stappen. Veilig Thuis is een telefoondienst, maar heeft ook een interventieteam dat dag en nacht beschikbaar is en dat bij crises een eind maakt aan de onveilige situatie.’