Nieuws

29-05-2019
Onderzoek Routekaart meisjesbesnijdenis voor huisartsen
20-02-2019
Meldpunt Veilig Thuis: aantal meldingen huiselijk geweld nog hoger
Het Amsterdamse advies- en meldpunt Veilig Thuis herkent zich in de toename van het aantal gevallen van huiselijk geweld.
13-12-2018
Verbeterde meldcode per 1 januari 2019
18-07-2018
Jaarverslag 2017
27-09-2017
Oplossingen puzzelboekje ouderenmishandeling
Op 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling heeft Veilig Thuis Amsterdam – Amstelland het puzzelboekje Financiën in eigen handen uitgegeven. Zie hier de oplossingen.
06-06-2017
Persbericht
Op 15 juni is de jaarlijkse Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling met diverse activiteiten in het hele land zo ook in de regio Amsterdam-Amstelland.
02-06-2017
Financiën in eigen hand
Om elke vorm van uitbuiting te voorkomen, is het verstandig als ouderen het beheer van hun financiële zaken regelen als zij nog vitaal en wilsbekwaam zijn.
02-06-2017
Schuldhulpverlening van belang bij aanpak huiselijk geweld
Gemeenten kunnen problemen als huiselijk geweld bestrijden door schuldhulpverlening in het brede sociale domein te integreren en in te zetten op preventie en vroegsignalering.
02-06-2017
BRILjante samenwerking aanpak mensenhandel en slachtoffers loverboys
Om de informatie-uitwisseling over daders en slachtoffers van loverboys tussen straf- en zorgorganisaties te vergemakkelijken, tekenden donderdag 18 mei acht partijen het convenant ‘Convenant Casuïstiekoverleg Mensenhandel 18-/18+’.
02-06-2017
Programma Internationale dag tegen Ouderenmishandeling 2017
Op 15 juni is de jaarlijkse Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling met diverse activiteiten in het hele land zo ook in de regio Amsterdam-Amstelland.