Inspectierapport kwaliteit Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

In november 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voldoet aan 20 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties van Veilig Thuis. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle organisaties en zullen hierbij verschillende aspecten belichten. Lees hier het volledige rapport.