Halfjaarrapportage 2021-1

Halfjaarsrapportage Veilig Thuis, eerste halfjaar 2021

De halfjaarrapportage geeft een tussentijds beeld van de dienstverlening in de 1ste helft van 2021. De instroom van het aantal meldingen van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis stabiliseert verder in de eerste helft van 2021.

De effecten van Corona-pandemie, de lockdown en de avondklok vertalen zich tot op heden ook niet in andere opvallende veranderingen in de cijfers. Het algehele beeld is vergelijkbaar met voorgaande periodes.