Jaarrapportage 2021

De jaarrapportage van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland gaat over de ontwikkelingen
in de periode 1 januari – 31 december 2021. Het is de eerste keer dat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een jaarrapportage presenteert. In voorgaande jaren rapporteerde Veilig Thuis per halfjaar.