Raadsbrief inspectierapport Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

De raadsleden zijn over het inspectierapport geïnformeerd middels onderstaande brief. Dit vooruitlopend op het verbeterplan dat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland naar aanleiding van dit rapport opstelt en als een eerste reactie op de bevindingen van de inspecties.

raadsbrief inspectierapport