Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 1e kwartaal 2016

Deze gegevens zijn wettelijk voorgeschreven in het CBS informatieprotocol. Dit betekent dat de indelingen/categorieën in de rapportage soms niet helemaal aansluiten bij de Amsterdamse situatie en vaak algemener zijn geformuleerd. In hoofdstuk twee worden de belangrijkste ontwikkelingen samengevat. In het derde hoofdstuk gaan we in op de instroom, de adviesaanvragen en de meldingen en de aard en aanleiding hiervan. In hoofdstuk vier beschrijven we de uitstroom. Gevolgd door de doorloop- en wachttijden in hoofdstuk vijf.