Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 3e kwartaal 2016

In deze kwartaalrapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen van Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland in het derde kwartaal 2016. Deze gegevens zijn wettelijk voorgeschreven in het CBS informatieprotocol. Dit betekent dat de indelingen/categorieën in de rapportage soms niet helemaal aansluiten bij de situatie van de regio Amsterdam en vaak algemener zijn geformuleerd. In hoofdstuk twee worden de belangrijkste resultaten samengevat. Het derde hoofdstuk beschrijft het aantal adviezen en meldingen die in het derde kwartaal behandeld zijn. Hoofdstuk vier gaat in op de uitstroom. In hoofdstuk vijf wordt een overzicht gegeven van de doorlooptijden.