Managementrapportage Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 4e kwartaal

In deze kwartaalrapportage wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen van Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland in het vierde kwartaal 2016. Deze gegevens zijn wettelijk voorgeschreven in het CBS informatieprotocol. Dit betekent dat de indelingen/categorieën in de rapportage soms niet helemaal aansluiten bij de situatie van de regio Amsterdam en vaak algemener zijn geformuleerd. In hoofdstuk twee worden de belangrijkste resultaten samengevat. Het derde hoofdstuk beschrijft het aantal adviezen en meldingen die in het vierde kwartaal behandeld zijn. In hoofdstuk vier wordt een overzicht gegeven van de doorlooptijden en wachttijden. Hoofdstuk vijf gaat in op de uitstroom. Hoofdstuk zes geeft inzicht in het aandeel herhaaldelijke meldingen (na een afgesloten dossier) die in 2016 zijn binnengekomen. Op verzoek van de zes gemeenten wordt in hoofdstuk zeven de instroomcijfers per type melder uitgesplitst naar gemeente. Voor Amsterdam wordt het aantal meldingen op gebiedsniveau gepresenteerd.